Konferencja z projektu NAWA z udziałem wiceministra spraw zagranicznych RP | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-03-22

Konferencja z projektu NAWA z udziałem wiceministra spraw zagranicznych RP

nawa
W dniach 16-17 marca 2023 r. na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej odbyła się konferencja pt. „Welcome to Gdańsk Tech” realizowana w ramach projektu pn. „Politechnika Gdańska – nowoczesne i przyjazne miejsce dla studentów zagranicznych” realizowanego w ramach programu „Welcome to Poland” nabór numer 25/2020 organizowanego i finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).  

Bardzo dziękujemy prof. dr hab. Krystynie Gomółce za opracowanie programu, zaproszenie gości, a także świetne prowadzenie konferencji oraz Mariuszowi Krzyżanowskiemu za zarządzanie projektem i trzymanie pieczy nad całością przedsięwzięcia.

W wydarzeniu udział wzięli dyrektorzy i nauczyciele oraz kierownicy organizacji społeczno-kulturalnych z Ukrainy, Białorusi, Armenii i Kazachstanu.

Konferencję otworzyła prof. Gomółka, powitaniem wszystkich uczestników. W imieniu władz wydziału wystąpiła dziekan dr hab. Małgorzata Gawrycka prof. PG, władze uczelni reprezentował prorektor ds. kształcenia prof. dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek. Podczas konferencji glos zabrał wiceminister spraw zagranicznych RP dr hab. Piotr Wawrzyk prof. UW.

W imieniu Związku Polaków w Kazachstanie wystąpiła jego przewodnicząca Katarzyna Ostrowska, a Związek Polaków w Armenii reprezentowała Liana Harutyunyan

Obrady konferencji trwały dwa dni i prowadzone były w dwóch językach. Panele w języku polskim prowadziła dr hab. Magdalena Olczyk prof. PG – prodziekan ds. współpracy i rozwoju, a w języku rosyjskim prof. dr hab. Krystyna Gomółka. Był to wspaniały czas zapewniający wymianę doświadczeń uczestników, określenie oczekiwań odnośnie wzajemnej współpracy oraz dobrych praktyk z tym związanych. Nie zabrakło również integracji.

Podczas wizyty goście zapoznali się m.in. z ofertą kształcenia na wydziale, zasadami rekrutacji i warunkami studiowania w Polsce, poznali bazę lokalową uczelni i wydziału, rozmawiali ze studentami z państw poradzieckich. Dzięki konferencji, przez bezpośrednie zapoznanie się z ofertą edukacyjną i kampusem, uczestnicy we właściwy i wyczerpujący sposób będą mogli przekazać swoim uczniom oraz ich rodzicom informacje nt. studiowania na naszym Wydziale. Dwudniową konferencję zakończyło podpisanie dziewięciu listów intencyjnych o współpracy między Politechniką Gdańską a szkołami i instytucjami z państw poradzieckich. Listy wręczyła dziekan wydziału dr hab. Małgorzata Gawrycka.   

Szczególne podziękowania dla:

  • prof. Krystyny Gomółki, bez której ta konferencja by się nie odbyła,
  • prof. Magdaleny Olczyk za zaangażowanie w rozwój współpracy z naszymi gośćmi,
  • Joanny Gruźlewskiej  za wsparcie administracyjne wydarzenia,
  • Beaty Jasudowicz za przygotowanie i rozliczenie finansowe,
  • Wojciecha Drapińskiego i Romana Szkałuby za techniczne przygotowanie konferencji,
  • Aleksandry Czarneckiej oraz Martyny Wierzbowskiej za zaopiekowanie się naszymi gośćmi w trakcie obrad,
  • Elżbiety Damps-Lewińskiej oraz Joanny Szakoły za oprawę fotograficzną,
  • Moniki Bednarowicz, Ewy Lipki, Barbary Bernatek – Urbańskiej i Dariusza Petrykowskiego za wsparcie organizacyjne
  • oraz dr Piotra Kępskiego z Polskiej Agencji NAWA za nieocenioną pomoc.

Dziękujemy!

360 wyświetleń