Dr David Duenas-Cid wyróżniony w programie Marie Skłodowska-Curie Actions | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-03-25

Dr David Duenas-Cid wyróżniony w programie Marie Skłodowska-Curie Actions

David
Dr David Duenas-Cid z naszego Wydziału został wyróżniony przez MSCA jako Fellow of the Week. To niezwykłe osiągnięcie, które spotkało jak dotąd niewielu polskich naukowców.

Przeczytajcie o jego badaniach oraz o tym czy ludzie ufają głosowaniu internetowemu w wyborach prezydenckich i samorządowych.

Więcej na stronie MCSA

Marie Skłodowska-Curie Actions to pogram referencyjny Unii Europejskiej w zakresie promocji i kształcenia doktorantów oraz doktorów habilitowanych.

Dr David Duenas-Cid otrzymał grant MSCA na badania nad "Dynamiką powstawania zaufania i nieufności w głosowaniu internetowym". W badaniach wykorzystuje analizę dyskursu i wywiady pogłębione, aby zmapować powstawanie zaufania i nieufności oraz elementy, które je podtrzymują. Proponuje ramę teoretyczną, która przedstawia zaufanie i nieufność jako powiązane, ale nie symetrycznie przeciwstawne konstrukty i dlatego mogą (i powinny) być traktowane oddzielnie. Wyniki badań rzucą światło na dynamikę tworzenia się zaufania i nieufności, które może być dalej zastosowane do innych technologii. Pełni również funkcję przewodniczącego grupy tematycznej ds. socjologii cyfrowej w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Socjologicznym, przewodniczącego konferencji E-Vote-ID oraz przewodniczącego programowego konferencji Digital Government Society 2023. Jego zainteresowania badawcze obejmują aspekty związane z socjologią cyfrową, socjologią organizacji i administracją publiczną, ze szczególnym uwzględnieniem demokracji, technologii i wyborów."

68 wyświetleń