Odszedł Rafał Stepnowski | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-02-07

Odszedł Rafał Stepnowski

Rafał Stepnowski
Żonie dr Barbarze Stepnowskiej, 
a także Córkom, Bratu oraz Ojcu
wyrazy głębokiego współczucia
składają: Dziekan, Rada Wydziału
oraz cała społeczność Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Rafał Stepnowski, prezes spółki Boeing Poland, wywarł ogromny wpływ na bezpieczeństwo Polski i podniósł możliwości obrony naszego Kraju.  Uczynił to nie tylko doprowadzając do wzmocnienia polskiej armii przez zapewnienie dostawy 96 helikopterów Apache AH-64, ale też wcześniej -  współpracując z Polską Marynarką Wojenną. Dzięki jego działaniom została ona wyposażona, jako jedna z pierwszych na świecie, w cyfrowe mapy nawigacyjne.

Staraniom Rafała Stepnowskiego miasto Gdańsk zawdzięcza fakt, iż jest obecnie największą lokalizacją globalnego koncernu Boeing w Unii Europejskiej. Dzięki jego menedżerskim talentom, wizji, zaangażowaniu, tylko w Gdańsku  pracuje obecnie 800 osób osób reprezentujących dziedziny nawigacji lotniczej, oprogramowania, inżynierii i wielu innych obszarów. Tymi działaniami wspierał także rozwój i bezpieczeństwo  lotnictwa cywilnego. Dzięki niemu Polskie Linie Lotnicze LOT jako pierwsze w Europie dysponowały maszynami Boeing 787 Dreamliner.

Drogę zawodową zaczął jako manager w firmach informatycznych. 30 lat temu dołączył do ojca, tworząc firmę rodzinną, produkującą cyfrowe mapy morskie. Ta stała się na tyle atrakcyjna, że zainteresowała firmę Jeppesen, należącą do koncernu Boeing. Dzięki wytrwałości, wizji, niezwykłej inteligencji i charyzmie awansował w strukturach lotniczego giganta, osiągając pozycję prezesa Boeing Poland.

Wszystko, do czego doszedł  zawdzięczał swej pracowitości, determinacji, zaangażowaniu.

Był człowiekiem dobrej woli, wrażliwym na los innych. Od początku wojny na Ukrainie skoncentrował swoje działania na pomocy pracownikom z Ukrainy i ich rodzinom. Pracował dzień i noc, by zapewnić im bezpieczeństwo i dach nad głową. Udzielił pomocy przeszło 70 rodzinom.

Patrzył w przyszłość - był inicjatorem powstania centrów edukacyjnych Newton Room w Polsce, mających na celu zaangażowanie uczniów szkół średnich w naukę przedmiotów ścisłych (STEM). Jako aktywny członek fundacji „Dorastaj z nami” wspierał dzieci żołnierzy – ofiar misji pokojowych. Założył i przewodniczył Fundacji Jeppesena, która skupia się na pomocy najbardziej potrzebującym, wspiera edukację, sztukę i aktywność rozwojową.

Działał też na rzecz rozwoju gospodarczego Polski, Pomorza, Gdańska. Był członkiem zarządu oraz wiceprzewodniczącym American Chamber Commerce oraz promował współpracę polsko-amerykańską.

Związany od urodzenia z Gdańskiem, Rafał Stepnowski był absolwentem Wydziału Ekonomiki Uniwersytetu Gdańskiego. Jego praca magisterska „Metody analizy i oceny spółek akcyjnych w Polsce w warunkach funkcjonującego rynku kapitałowego” była jednym z pierwszych w kraju przeglądem giełdowych modeli analitycznych (fundamentalnych i technicznych). Był też członkiem pierwszego samodzielnego samorządu studenckiego na wydziale w 1989 r. W latach 2008-2010 ukończył także studia MBA Politechniki Gdańskiej (Program and Project Management). Prowadził wykłady na kursach MBA w zakresie strategii i marketingu.

Od 2011 r. był członkiem Rady Ekspertów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz od 2013 r. członkiem Rady Konsultacyjnej Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. 

Uprawiał sport, wspierał organizację niezapomnianych koncertów jazzowych, w tym - Ladies Jazz Festival. Kibicował Lechii Gdańsk.

Zawsze głęboko zaangażowany w to, co przedsięwziął, był inspiracją dla pracowników, partnerów biznesowych, osób działających w organizacjach samorządowych. Dodawał sił, wiary w siebie, wspierał w trudnych chwilach.

Życzliwy, serdeczny, rodzinny. Kochał Kaszuby. Był kochającym mężem, wspaniałym ojcem i dziadkiem. Przyjacielem i patriotą. 

356 wyświetleń