Uranium - III edycja programu, wnioski do 10 lutego | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-01-04

Uranium - III edycja programu, wnioski do 10 lutego

Uranium
Zapraszamy pracowników dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych Politechniki Gdańskiej do udziału w programie Uranium Supporting Cooperation With High Schools. Wnioski można składać do 10 lutego 2023 r.

Celem Programu jest wspieranie współpracy uczelni ze szkołami średnimi, głównie spoza Trójmiasta, wyłaniającymi najzdolniejszych absolwentów jako przyszłych studentów Politechniki Gdańskiej, w szczególności na kierunkach powiązanych z tematyką badawczą Centrów POB.

Nabór wniosków trwa do 10 lutego 2023 r. do godz. 23:59. 

  • Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system MojaPG w Module Granty
  • Do wniosku należy załączyć deklarację woli współpracy ze strony dyrektora szkoły średniej, w formie projektu umowy o współpracy lub listu intencyjnego.

Zapraszamy do zapoznania się z intrukcją

Wysokość grantu w programie URANIUM wynosi maksymalnie 30 000 zł, a okres jego realizacji jest nie dłuższy niż 12 miesięcy.
W skład kosztów mogą wchodzić m.in.:

  • Wynagrodzenie dla kierownika grantu, wypłacane w postaci dodatku dydaktycznego do wynagrodzenia zasadniczego.
  • Koszty realizacji przez przedstawicieli PG przedsięwzięć w ramach współpracy ze szkołą średnią.

Więcej informacji i dokmenty

141 wyświetleń