Strefa Zrównoważonego Rozwoju WZiE | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-07-11

Strefa Zrównoważonego Rozwoju WZiE

hub

Serdecznie zapraszamy do śledzenia naszej nowej inicjatywy: 

Strefa Zrównoważonego Rozwoju WZiE - Hub dla ZiEmi

Niedawno opublikowaliśmy nasz pierwszy raport na temat działalności WZiE, wspierającej realizację celów zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności uczelni. Pragniemy jednak na bieżąco informować o inicjatywach związanych z tematem, dlatego opracowaliśmy stronę internetową, na której będziecie mogli Państwo znaleźć informacje o naszym społecznym zaangażowaniu.

Politechnika Gdańska od wielu lat wspiera realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Wydział Zarządzania i Ekonomii, jego Pracownicy oraz Studenci współrealizują strategię Politechniki Gdańskiej oraz podejmują inicjatywy w obszarze społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Wydział należy m.in. do organizacji CEEMAN i RRBM, promujących kształtowanie odpowiedzialnych liderów i świadomy wpływ uczelni na otoczenie społeczne i gospodarcze. 

Ponadto, w 2019 roku Wydział dołączył do Principles for Responsible Management Education (PRME) – największej na świecie inicjatywy umożliwiającej współpracę Organizacji Narodów Zjednoczonych ze szkołami biznesowymi. Hub dla ZiEmi wspiera realizację założeń PRME, dbając o upowszechnianie i raportowanie podjętych działań. 

Strona została opracowana na podstawie 7 Zasad PRME, by spełniać międzynarodowe kryteria raportowania i informowania interesariuszy uczelni o podejmowanych działaniach. Będzie ona prowadzona w języku polskim oraz angielskim.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z jej treścią oraz do zgłaszania Państwa inicjatyw, które powinny być w tym miejscu upowszechniane. W ten sposób będziemy mogli zwiększać świadomość naszej Społeczności w zakresie wpływu organizacji, w tym uczelni, na otoczenie i promować naszą działalność w Polsce i na świecie.

171 wyświetleń