Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2022/2023 | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-04-20

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2022/2023

czapka studencka
Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2022/2023 odbędzie się wcześniej niż w roku ubiegłym i rozpocznie się 16 maja.

Nowy nabór obejmie 13 dyscyplin w tym:

  • ekonomię i finanse,
  • nauki o zarządzaniu i jakości.

Podstawy prawne tegorocznej rekrutacji:

Harmonogram rekrutacji:

  • 16–30.05.2022 r. – nabór kandydatów w systemie rekrutacyjnym, przyjmowanie dokumentów (po aplikowaniu w systemie rekrutacyjnym Polacy i cudzoziemcy przebywający w Polsce składają dokumenty w oryginale w Biurze Szkoły w godzinach jego pracy, a cudzoziemcy przebywający poza Polską – zamieszczają skany dokumentów w systemie rekrutacyjnym);
  • 20.05.2022 r. – egzamin ACERT z języka angielskiego na poziomie B2 dla kandydatów, którzy nie posiadają innych uprawnień językowych (zapisy do 6.05.2022 r. – szczegóły na stronie Centrum Języków Obcych).
  • 21–28 czerwca 2022 r. – rozmowy z kandydatami;
  • 7.07.2022 r. – ogłoszenie list rankingowych;
  • do 31.10.2022 r. – ostateczny termin dostarczenia dyplomu oraz podpisania aktu ślubowania doktoranta i przedłożenia dokumentów stwierdzających uprawnienia do stypendium doktoranckiego i związanych z objęciem obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym; ostateczny termin pojawienia się cudzoziemców w akademiku w przypadku wnioskowania o niego;
  • do 30.11.2022 r. – ostateczny termin złożenia oryginalnych dokumentów przez cudzoziemców.

Szczegółowe informacje dot. rekrutacji wraz z listą potencjalnych promotorów będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej w Aktualnościach i w zakładce > Dla kandydatów > Rekrutacja standardowa na r.a. 2022/2023 oraz ich anglojęzycznych odpowiednikach (zakładka jest w trakcie budowy).

Zapytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować na adres: admissions.phd@pg.edu.pl

Informacji na Wydziale Zarządzania i Ekonomii udziela także dr hab. inż. Aleksandra Parteka - koordynatorka dyscyplin ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości w Szkole Doktorskiej PG  aparteka@zie.pg.edu.pl

156 wyświetleń