Organizacja zajęć na WZiE PG w roku akademickim 2021/2022 w modelu hybrydowym | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-09-15

Organizacja zajęć na WZiE PG w roku akademickim 2021/2022 w modelu hybrydowym

Wydział
Niedługo rozpoczniemy nowy rok akademicki 2021/2022. Zmierzając w kierunku stopniowego przywracania normalnego trybu funkcjonowania uczelni i uwzględniając obecną sytuację epidemiczną w kraju i obowiązujące przepisy, władze Politechniki Gdańskiej zadecydowały, że zajęcia na uczelni będą realizowane w trybie hybrydowym: stacjonarnie i zdalnie, z przewagą formy stacjonarnej, a więc w murach uczelni.

Na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG  podstawową formą prowadzenia zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych będzie tryb:

  • zdalny – w przypadku wykładów,
  • stacjonarny – w przypadku ćwiczeń i laboratoriów.

Zajęcia wychowania fizycznego w Centrum Sportu Akademickiego będą odbywać się w formie stacjonarnej. Dyrektor CSA określi warunki odbywania i sposób zaliczenia tych zajęć w formie zdalnej lub mieszanej przez studentów, którzy nie mogą uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych.

Wszystkie zajęcia w formie stacjonarnej zostaną przeprowadzone w obowiązującym reżimie sanitarnym i z uwzględnieniem rekomendacji i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Decyzja o zasadach i formie kształcenia w kolejnych miesiącach może ulec zmianie - w zależności od bieżącej sytuacji epidemicznej.  Dziekan będzie na bieżąco określać wykaz zajęć, które będą realizowane w sposób zdalny lub stacjonarny, a informacje na ten temat będą zamieszczane na stronie internetowej wydziału.

322 wyświetleń