"Noc Nauki" na Politechnice w Zaporożu | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-09-28

"Noc Nauki" na Politechnice w Zaporożu

Noc Nauki
W dniu 24 września 2021 r. w godzinach 15.00 - 19.00 odbyło się wydarzenie „Noc Nauki". Naukowcy z Politechniki Gdańskiej byli gośćmi Politechniki w Zaporożu (Ukraina).

Wydarzenie uświetniły wystąpienia władz uczelni i miast:

  • Prorektor ds. pracy wychowawczo-pedagogicznej Politechniki w Zaporożu - prof. dr hab. Wiktor Greszta,
  • Z-ca Mera miasta Zaporoże – Andrii Piatnyzky,
  • Rektor Politechniki Gdańskiej  - prof. dr hab. Krzysztof Wilde,
  • Wice Prezydent Gdańska - mgr Piotr Grzelak.

Ze strony Politechniki Gdańskiej w Nocy Nauki udział wzięli:

  • dr inż. Alicja Lenarczyk (Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Politechnika Gdańska).
  • dr hab. inż. Robert Małkowski, prof. uczelni, (Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Politechnika Gdańska).
  • dr Michał Kucewicz (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska)
  • mgr Piotr Kasprzak, mgr Dominika Tabasz, dr Katarzyna Kubiszewska (Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska).

Koordynatorem wydarzenia "Noc Nauki" była prof. dr hab. Krystyna Gomółka.

"Noc Nauki" to wydarzenie w języku angielskim, które prowadziła kierownik Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej mgr Anna Modrzejewska. Przygotowaniem wydarzenia i stroną techniczną zajmowała mgr Justyna Sudakowska z Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej. Jej prace wspierał mgr inż. Łukasz Szymichowski z Sekcji Multimedialnej (Dział Gospodarczy Politechniki Gdańskiej). 

Informacja na stronie uczelni w Zaporożu

88 wyświetleń