WZiE PG oraz studenci International MBA wesprą orangutany z gdańskiego ZOO! | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-07-15

WZiE PG oraz studenci International MBA wesprą orangutany z gdańskiego ZOO!

Raja
1 lipca 2021 studenci XIII edycji programu International MBA rozpoczęli „Impact Project” - grywalizację której celem jest rozwój osobisty studentów MBA i jednocześnie pomoc orangutanom z gdańskiego ZOO.

Uczestnicy International MBA mają do wykonania w czasie trwania studiów 36 zadań, które są związane z czterema filarami merytorycznymi programu: Foundations, Strategic Thinking, People Management & Self-development oraz Operational Excellence  Gdy indywidualnie przekroczą ustalone w grywalizacji progi, otrzymają ciekawe nagrody. Jeśli zbiorą odpowiednią ilość bananów (wykonanych poprawnie zadań) razem z grupą, zaadoptują parę orangutanów – przedstawicieli zagrożonych gatunków – z gdańskiego ZOO – Raję i Alberta!

Uczestnictwo w grze jest dobrowolne i służy jako wartość dodana dla uczestników programu MBA.

Czy wiesz, że?

Gdańskie ZOO jest jedynym ogrodem zoologicznym w Polsce, w którym mieszkają orangutany!

 

„Impact Project” ma trzy główne cele:

1) Motywacja do rozwoju kompetencji menedżerskich studentów International MBA. Zadania nawiązują do modelu kompetencji realizowanego na studiach International MBA, ale są też odpowiedzią na przygotowywane przez studentów na początku programu plany osobistego rozwoju.

2) Rozwijanie  sieci wzajemnych relacji w społeczności MBA. Część zadań grywalizacyjnych wymaga współpracy, dzielenia się wiedzą i wzajemnego wspierania się. Współdziałanie i różnorodność to ważne wartości naszego programu. Networking to również ważna motywacja kandydatów do udziału w studiach MBA, a „Impact Project” to jeden ze sposobów realizacji tej potrzeby.

3) Zaangażowanie społeczności MBA w realizację i promocję założeń społecznej odpowiedzialności, by absolwenci International MBA byli liderami zmian w swoim otoczeniu. Chcemy angażować się lokalnie i globalnie, działając proekologicznie. Adoptując zagrożony gatunek, jakim są orangutany, chcemy budować świadomość o zagrożeniach dotyczących dewastacji naturalnych siedlisk orangutanów i pozyskiwania terenów na plantacje lasów palmowych (#olejolej). Chcemy uwrażliwiać na temat zrównoważonego rozwoju  nie tylko studentów MBA, ale całe środowisko. – mówi dyrektor programu International MBA, dr Beata Krawczyk-Bryłka.

 

Impact Project” realizowany jest w ramach programu International MBA przy specjalnym wsparciu Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG. Grywalizacja powstała dzięki współpracy z Centrum Nowoczesnej Edukacji PG, któremu bardzo dziękujemy.

 

Ocalmy orangutany! Zapraszamy do zapoznania się z kampanią #OlejOlej prowadzoną przez Gdańskie Zoo.

 

Aby uzyskać więcej informacji o Imapct Project i naszym programie International MBA in strategy, Project and Programme Menagement skonaktuj się z biurem programu: mba@zie.pg.edu.pl

 

93 wyświetleń