Oblicz ryzyko niewypłacalności firmy! – opracowanie modeli obliczeniowych przez naukowców WZiE PG | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-07-23

Oblicz ryzyko niewypłacalności firmy! – opracowanie modeli obliczeniowych przez naukowców WZiE PG

PG
dr hab. inż. Tomasz Korol, prof. uczelni oraz dr hab. Błażej Prusak, prof. uczelni opracowali formuły do obliczenia ryzyka niewypłacalności przedsiębiorstw. Wystarczy wpisać roczne wyniki finansowe firmy, a model obliczy w jakim stopniu przedsiębiorstwo jest zagrożone ryzykiem upadłości.

Prognozowanie ryzyka upadłości firm jest jednym z głównych wyzwań współczesnych badań w ekonomii i finansach. Modele prognozowania upadłości mają olbrzymie znaczenie dla ekonomistów, którzy muszą w sposób ciągły prognozować sytuację finansową firm. Takie modele często w prosty sposób i zarazem szybko pozwalają dostarczyć wczesne sygnały ostrzegawcze o potencjalnym ryzyku upadłości.

Model 1 – którego autorem jest dr hab. inż. Tomasz Korol, prof. uczelni - jest przeznaczony dla wszystkich rodzajów przedsiębiorstw oprócz sektora finansowego.  Model 2 – autorstwa dr. hab. Błażeja Prusaka, prof. uczelni -  służy do oceny ryzyka niewypłacalności przedsiębiorstw produkcyjnych. Oba modele dostępne są na specjalnie dedykowanej stronie: https://prognozowanie.zie.pg.gda.pl/

Udostępnione modele prognozowania ryzyka upadłości przedsiębiorstw mogą zostać wykorzystane w praktyce w kilku aspektach:

  • w kontekście wczesnego ostrzegania przed pogarszaniem się sytuacji finansowej badanej firmy,
  • z punktu widzenia oceny wypłacalności kontrahentów,
  • z punktu widzenia oceny ryzyka kredytowego przez instytucje finansowe,
  • w kontekście oceny realizacji planów finansowo-ekonomicznych w firmie,
  • z punktu widzenia oceny ryzyka kupna akcji spółki przez inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych na giełdach papierów wartościowych.

Oblicz ryzyko niewypłacalności przedsiębiorstwa

90 wyświetleń