WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII W 2019 ROKU | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-01-01

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII W 2019 ROKU

2019
Dokładnie rok temu życzyliśmy sobie, aby rozpoczęty rok przyniósł dużo okazji do świętowania sukcesów zarówno w dziedzinie nauki, biznesu jak i sportu. Sądząc po wydarzeniach z minionego roku życzenia się spełniły. Rok 2019 przyniósł nam wiele przyjemnych momentów w każdej dziedzinie.

Zwieńczeniem starań i pracy wielu osób nad wzrostem jakości studiów jest uzyskanie międzynarodowej akredytacji - CEEMAN International Quality Accreditation, a także przystąpienie Wydziału, jako części PG do prestiżowej międzynarodowej organizacji AACSB.

Działania na rzecz jakości i rozwoju zostały docenione przez usytuowanie Wydziału i jego programów w rankingach zajmując m.in.: II miejsce w Polsce dla studiów ekonomicznych WZiE, I miejsce w Polsce dla kierunku Zarządzanie wśród polskich politechnik, czy zakwalifikowanie się Programu International MBA prowadzonego na WZiE PG - jako jedynego programu z Polski - do rankingu QS Global Executive MBA.

Podążając z trendami rynkowymi w 2019r. otwarte zostały również nowe kierunki studiów podyplomowych: Sztuczna inteligencja i automatyzacja procesów biznesowych w ujęciu praktycznymZarządzanie eventamiZarządzanie podmiotem leczniczym oraz Zarządzanie projektami i programami zdrowotnymi.

Zapraszamy do zapoznania się z wydarzeniami, które przyniósł rok 2019. (Kliknięcie zaznaczonych słów na niebiesko prowadzi do artykułu z pełną informacją.)

OSIĄGNIĘCIA WYDZIAŁOWE

 • Przyznanie Wydziałowi międzynarodowej akredytacji - CEEMAN International Quality Accreditation.
 • II miejsce w Polsce dla studiów ekonomicznych prowadzonych na WZiE PG w rankingu „Rzeczpospolitej”
 • Kierunek Zarządzanie prowadzony na WZiE najlepszy spośród wszystkich politechnik w Polsce.
 • Politechnika Gdańska członkiem prestiżowej międzynarodowej organizacji AACSB. Nad całym procesem akredytacji pracuje 20-osobowy zespół pracowników z Wydziału Zarządzania i Ekonomii, pod kierownictwem prof. Krystiana Zawadzkiego (Wydział Zarządzania i Ekonomii), Pełnomocnika Rektora PG ds. Akredytacji Międzynarodowej AACSB.
 • Uzyskanie dofinansowania NBP na projekty edukacji ekonomicznej dla młodzieży szkolnej
 • Program International MBA prowadzony na WZiE PG znalazł się w międzynarodowym rankingu QS Global Executive MBA Rankings 2019, który klasyfikuje najlepsze programy MBA na świecie.
 • Eurostat EMOS Label dla WZiE - European Statistical System Committee (ESSC) przyznał Wydziałowi European Master in Official Statistics Label. Oznacza to utworzenie dla studentów Analityki Gospodarczej (II stopnia), specjalnej ścieżki kształcenia certyfikowanej i wspieranej przez Eurostat.

OSIĄGNIĘCIA I NAGRODY STUDENTÓW

OSIĄGNIĘCIA I NAGRODY PRACOWNIKÓW

 • Wyróżnienie wykładowców WZiE PG (prof. Ewa Lechman, prof. Małgorzata Zięba, dr Wioleta Kucharska) nominacją do nagrody ELSEVIER Research Impact Leaders Award 2019 w obszarze nauk społecznych. Nagroda przyznawana jest uczelniom, których najnowsze prace naukowe mają największy wpływ na postrzegalność polskiej nauki na świecie.
 • Prof. Piotr Grudowski otrzymał Indywidualną Polską Nagrodą Jakości.
 • Dr Barbara Stepnowska oraz prof. Krzysztof Leja zostali audytorami w International Visibility Project, realizowanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą DIALOG.
 • Dr Adam Marszk otrzymał stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego znajdując się tym samym w gronie wybitnie zdolnych młodych naukowców. 
 • Dr inż. Anita Richert-Kaźmierska w grupie eksperckiej TWG Age management and working conditions
 • Dr Magdalena Popowska otrzymała z rąk Konsula Honorowego Francji na Pomorzu Order Oficera Palm Akademickich za wkład w rozwijanie relacji polsko-francuskich zarówno za działalność na Uczelni, jak i poza Politechniką Gdańską
 • Dr Adam Marszk otrzymał wyróżnienie w Konkursie o Nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców za najlepszą pracę twórczą opublikowaną w 2018 r.
 • Mistrzostwo i wicemistrzostwo Polski reprezentantek Biega ZiE - dr Magdaleny Popowskiej oraz dr inż. Marzeny Grzesiak w biegach przełajowych.
 • Powołanie dr hab. Julity Wasilczuk, prof. nadzw. PG, Dziekan WZiE PG, do Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP
 • Pracownicy, studenci i absolwenci WZiE połączyli siły i wystartowali w sztafetach w 5. Gdańskim Maratonie osiągając wysokie lokaty!
 • Dr hab. Krystian Zawadzki otrzymał nagrodę za najlepszą pracę naukową z zakresu edukacji olimpijskiej i olimpizmu w kategorii prac habilitacyjnych za „Ekonomiczne efekty organizacji wielkoformatowych wydarzeń sportowych" w VIII Konkursie Polskiej Akademii Olimpijskiej.
 • Prof. Piotr Dominiak laureatem Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza. Profesor został doceniony za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie ekonomii sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz stworzenie w Gdańsku prężnego ośrodka badań ekonomicznych.
 • Dr Barbara Stepnowska została Ekspertem przy Komisji Europejskiej w Brukseli (DG ds. Rozwoju) ds. Umiejętności zaawansowanych technologii UE 2030.

WSPÓŁPRACA Z BIZNESEM

WYDARZENIA NAUKOWE

 • Program International MBA prowadzony przy WZiE PG zorganizował po raz pierwszy dla studentów VIII edycji wizytę studyjną w Barcelonie- „Inspirujące Safari”. Podczas trzech tematycznie podzielonych dni odwiedzili wiele organizacji i firm zajmujących się innowacjami, kreatywnością oraz zastosowaniem technologii przyszłości w miejskim otoczeniu. Wizyta studyjna na stałe się wpisała w curriculum programu MBA.
 • Jak co roku Wydział aktywnie włączył się w obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.
 • XXVII oraz  XXVIII Wieczór z Ekonomią, podczas których gośćmi byli: prof. Przemysław Hensel z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; dr hab. Andrzej Lisak, prof.  uczelni z Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG
 • Koło Naukowe Zastosowań Metod Ilościowych QR zorganizowało otwarte warsztaty z Data Science w języku Python.
 • II edycja "ECONOMY FILM MEETING" - prawdziwa uczta starannie wyselekcjonowanych filmów ekonomicznych opatrzonych niebywale wyważoną domieszką komentarzy najwyższej klasy ekonomistów i aktywnych członków życia społecznego w Polsce i w Europie.
 • Międzynarodowa konferencja Naukowa organizowana w ramach projektu SB YCGN - South Baltic Youth Core Groups Network pt.: „Partycypacja obywatelska młodzieży w teorii i praktyce”.
 • Zawarcie umowę o wzajemnej współpracy pomiędzy WZiE i II Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu w tworzeniu klasy akademickiej w celu propagowania postaw i działań przedsiębiorczych.
 •  Zorganizowanie IV oraz V edycji Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego skupiających uczniów klas 5-6 szkoły podstawowej.
 • Debaty Podatkowe -

  cykl otwartych spotkań z ekspertami z Katedry Analizy Ekonomicznej i Finansów, podczas których omawiane są praktyczne aspekty związane z z problemamiezpieczeństwa podatkowego przedsiębiorców.
 • Seminarium i warsztaty Jean Monnet Symposium: Realna i nominalna konwergencja w UE - Czy Polska chce i może dogonić Europę?
 • Włączenie się w organizację spotkań naukowych w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki 2019.
 • Otwarty wykład prof. Scotta Ericksona z Ithaca College, NY, USA.
 • VIII Międzynarodowa Konferencja ENTIME - Przedsiębiorczość we współczesnej gospodarce. W ciągu dwóch dni wzięło udział ponad 80 uczestników z 12 państw reprezentujący 37 różnych instytucji.
 • Konferencja Qualitas "Nowoczesne Koncepcje Zarządzania" organizowana przez Naukowe Koło Jakości i Produktywności oraz Katedrę Inżynierii Zarządzania Operacyjnego.
 • IX edycja konkursu „Wiem na bank”, którego uczestnikami byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs sprawdza wiedzę uczestników z dziedziny ekonomii, przedsiębiorczości, finansów i bankowości.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa "Jakość i jej zastosowania 2019" współorganizowana przez Katedrę Zarządzania Jakością i Towaroznawstwa WZiE PG.
 • Program International MBA prowadzony na WZiE PG utworzył inicjatywę Innovation Hub for Humanities. Projekt ma celu, aby szkolnictwo wyższe oraz biznes wykorzystały wspólnie potencjał ludzki i technologiczny do walki z problemami społecznymi i środowiskowymi
53 wyświetleń