Jaki był miniony rok dla WZiE? | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-01-01

Jaki był miniony rok dla WZiE?

2017
Przedstawiamy osiągnięcia wydziałowe, zrealizowane inicjatywy oraz sukcesy sportowe i naukowe studentów i pracowników z 2017 roku!

W roku akademickim 2017/2018 rozpoczęliśmy świętowanie 25-lecia istnienia Wydziału Zarządzania
i Ekonomii PG.  Decyzja o powstaniu najmłodszego Wydziału Politechniki Gdańskiej zapadła w lipcu 1992 roku na posiedzeniu senatu Politechniki Gdańskiej. Wydział Zarządzania i Ekonomii powstał w wyniku połączenia Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych oraz Instytutu Organizacji
i Projektowania Systemów Produkcyjnych działających długo przed utworzeniem samego wydziału.

2017 rok był wyjątkowym rokiem dla Wydziału. Obfitował w wiele wydarzeń i osiągnięć, które
w pełni wypełniły misję Wydziału: „Kształcenie na najwyższym poziomie, w oparciu o prowadzone badania naukowe, przygotowujące do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.”  Wszystkie wymienione poniżej osiągnięcia z 2017 roku przyczyniły się do podniesienia prestiżu studiowania, jak i poziomu jakości kształcenia na WZiE.

Osiągnięcia wydziałowe

 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało wysoką kategorię WZiE w parametryzacji – Wydział odzyskał kategorię A oznaczającą bardzo wysoki poziom prowadzonej działalności naukowej. (http://bit.ly/2lJn3AW )
 • Uruchomienie międzywydziałowego kierunku prowadzonego w języku angielskim - Inżynierii danych - z Wydziałem Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki  (http://bit.ly/2CFCam1 )
 • W zestawieniu w magazynu Forbes Polska Studia MBA - Master of Business Administration - prowadzone na WZiE uplasowały się w pierwszej dziesiątce najlepszych programów MBA w Polsce w latach 2016-2017. (http://bit.ly/2DTyT1O )
 • Magazyn „Businessman” nagrodził studia MBA prowadzone na WZiE tytułem "MISTRZ BIZNESU 2016" w kategorii Edukacja. (http://bit.ly/2AaK83S )
 • Anglojęzyczny kierunek II stopnia International Management oraz studia MBA znalazły się na liście Eduniversal Best Masters Ranking 2017 zajmując 17 miejsce w regionie Europy Wschodniej. (http://bit.ly/2CKL8OQ )
 • Unikatowy kierunek Zarządzanie Inżynierskie uzyskał certyfikat akredytacyjny „Studia z Przyszłością” na rok 2017.
  Kluczem do sukcesu okazał się innowacyjny program kształcenia Zarządzania Inżynierskiego, który dobrze odpowiada  na potrzeby rynku pracy i jest zgodny z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego. (http://bit.ly/2Cicz1O )
 • Kierunek Zarządzanie Inżynierskie uzyskał II miejsce pod względem popularności w Polsce.

W zestawieniu przygotowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kierunek ten znalazł się na II miejscu biorąc pod uwagę liczbę zgłoszeń kandydatów na jedno miejsce. Zarządzanie Inżynierskie to unikatowy kierunek, który  w skali całego kraju prowadzony jest wyłącznie przez nasz Wydział. (http://bit.ly/2Ab1fTd )

 • Podpisanie umów o podwójnym dyplomowaniu, partnerstwie w wymianie studentów
  z uczelniami z Chin m.in. z Shandong University of Finance and Economics oraz Shenzhen Polytechnic. (http://bit.ly/2AneMXZ )
 • Organizacja I edycji Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego (EUD) na WZiE, a zarazem na całej Politechnice Gdańskiej.

EUD ma na celu popularyzację wiedzy i budowanie świadomości ekonomicznej wśród dzieci już od najmłodszych lat. Uczestnikami Uniwersytetu jest młodzież z V i VI klas szkół podstawowych. Program obejmuje również serie spotkań dla rodziców z zakresu wychowania i kształtowania postaw u najmłodszych. (http://bit.ly/2qgRCm8 )

Osiągnięcia i nagrody studentów oraz pracowników

 • dr hab. inż. Aleksandra Parteka, prof. nadzw. PG  otrzymała Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego I stopnia dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania w 2016 roku stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Nagrodzony został cykl publikacji powiązanych tematycznie zatytułowany: „Dywersyfikacja struktur handlu i zatrudnienia a procesy rozwoju gospodarczego”. (http://bit.ly/2AboJr5 )

 • dr hab. inż. Krzysztof Leja, prof. nadzw. PG otrzymał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego I stopnia za działalność organizacyjną, przyznaną za aktywny udział w pracach Rady Narodowego Kongresu Nauki. (http://bit.ly/2CwEdw8 )
 • dr hab. inż. Aleksandra Parteka, prof. nadzw. PG  otrzymała stypendium Fulbrighta w kategorii Senior Award. Stypendium zostało przyznane na prowadzenie badań w University of California, Berkeley w roku akademickim 2017/2018. (http://bit.ly/2ELyrUy )
 • dr Adam Marszk został przyjęty do prestiżowego grona CFA Institute i CFA Society Poland oraz otrzymał prawo posługiwania się tytułem CFA (Chartered Financial Analyst).

Tytuł CFA jest międzynarodowym standardem, który świadczy o wysokim poziomie kwalifikacji zawodowych z zakresu zarządzania inwestycjami oraz przestrzeganiu norm etycznych. Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i wszechstronnych certyfikatów zawodowych, uznawany również w środowisku naukowym. (http://bit.ly/2qjlUos )
 

 • dr inż. Anita Richert-Kaźmierska została zakwalifikowana do grona ekspertów Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 - 2020 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. (http://bit.ly/2qgTBa1 )
 • Dr Marzena Starnawska została członkiem Zarządu European Academy of Management - jednej z największych międzynarodowych organizacji naukowych na świecie, zrzeszającej badaczy z obszaru zarządzania reprezentujących ponad 60 krajów.  (http://bit.ly/2AaajYB )
 • Paweł Tarnowski - student Zarządzania na WZiE PG- Mistrzem Polski w windsurfingu w sprincie w klasie RS:X, rozegranych w ramach 18. regat Volvo Gdynia Sailing Days. (http://bit.ly/2CwVEeV )
 • Justyna Stępień - studentka Zarządzania Inżynierskiego zdobyła srebrny medal w lekkoatletyce na Akademickich Mistrzostwach Polski, które odbyły się w dniach 25-27.05.2017r.w Łodzi. Tytuł wywalczyła wraz z koleżankami z Reprezentacji Politechniki Gdańskiej w punktacji drużynowej wśród Uczelni Technicznych. (http://bit.ly/2EJsAiS )
 • Członkowie Koła Naukowego Sensoris: Adrian Łuszczki, Joanna Formela i Ewa Goczkowska zdobyli 3 miejsce w konkursie na najlepsze i najlepiej zaprezentowane studenckie badanie naukowe na Konferencji Młodzi Towaroznawcy w dniach 1-3.06.2017r. w Poznaniu.  Tematem ich pracy był: "Profil sensoryczny wybranych tabliczek czekolady z orzechami według studentów Politechniki Gdańskiej". (http://bit.ly/2lLvcUK )
 • 2 miejsce naszych Studentów w ogólnopolskim konkursie Banrisk -zarządzanie wirtualnym bankiem. Zespoły tworzą zarządy wirtualnych banków, które działają w zmieniającym się otoczeniu makroekonomicznym, symulowanym przez program komputerowy. (http://bit.ly/2CvFxiS )
 • Magdalena Mielewczyk - studentka Zarządzania zwyciężyła w ogólnopolskim konkursie wiedzy o CSR [Społeczna Odpowiedzialność Biznesu] z prezentacją na temat "Społeczna odpowiedzialność biznesu wobec pracowników. Jak realizować CSR w miejscu pracy z uwzględnieniem różnych grup pokoleniowych." (http://bit.ly/2qdBJgs )
 • Wydziałowy Team Biegowy ZiE PG –aktywny zespół sportowców złożony ze studentów, absolwentów, pracowników i przyjaciół WZiE wystartował w 2017 roku aż w 19 imprezach biegowych (w tym „asfaltowych” i trialowych, na dystansach od 5 km do maratonu). Czternastu najbardziej aktywnych biegaczy wystartowało ponad 60 razy, niejednokrotnie zdobywając pozycje medalowe! (https://zie.pg.edu.pl/team-biegowy-zie-pg )

Współpraca z biznesem

 • Wiosną po raz pierwszy odbyły się wydziałowe targi pracy „Pracodawcy dla WZiE” skierowane docelowo do studentów WZiE.
   

Celem eventu było stworzenie przestrzeni do bezpośredniego kontaktu studentów
z  pracodawcami, by przybliżyć tym pierwszym otoczenie, w którym będą się poruszać podczas praktyk, staży, czy poszukiwania zatrudnienia.
 (http://bit.ly/2EGm7VL )

 • Krok milowy we współpracy z firmą State Street - Dziekan Wydziału dr hab. Julita Wasilczuk, prof. PG podpisała umowę o współpracy, na mocy której  State Street Bank Polska objął patronatem kierunek Analityka Gospodarcza, a ponadto będzie współpracował z Wydziałem w zakresie organizacji przedsięwzięć edukacyjnych i konferencji naukowych.
   

Umowa jest kolejnym, formalnym etapem współpracy ze State Street, która rozwija się już od ponad dwóch lat (m.in. trzy edycje Akademii State Street).(http://bit.ly/2E4weTi )

 • We współpracy z Invest in Pomerania (jednostką wspierającą inwestorów na Pomorzu) oraz wiodącymi firmami sektora Shared Service Centers zrealizowaliśmy pierwszą edycję projektu „Practice Your Future”. 

  Jego celem było przybliżenie studentom zagadnień związanych z codziennym funkcjonowaniem tego typu przedsiębiorstw, jak również zaprezentowanie zróżnicowanych możliwości, jakie daje praca w tym obszarze. Na wydziale gościliśmy między innymi pracowników firm: Alexander Mann Solutions, Thomson Reuters, State Street, Geoban i Coleman Research. Projekt jest kontynuowany w 2018 roku. (http://bit.ly/2CEUcHP )
 • W ramach projektu  pn. „Program Rozwoju Kompetencji Studentów Wydziału Zarządzania i Ekonomii” zorganizowaliśmy 10 wyjazdów studyjnych, w trakcie których nasi studenci mieli możliwość zapoznania się z realiami pracy w wiodących przedsiębiorstwach w kraju i za granicą - w Chinach, Stanach Zjednoczonych i w Niemczech.

  Wśród goszczących nas firm znalazły się m.in. Mercedes-Benz, State Street, Lacroix Electronics, ING Bank, Alexander Mann Solutions, Apator. W wyjazdach wzięło udział 80 studentów. (http://bit.ly/2qmDXdl )
 • „Program Rozwoju Kompetencji Studentów Wydziału Zarządzania i Ekonomii” to także szkolenia i „Akademia Biznesu”. W szkoleniach (Prince, Agile PM, 7 nawyków skutecznego menedżera, Design Thinking, Business English, SQL, SAP, VBA) wzięło udział 250 studentów kierunku zarządzanie i 160 studentów analityki gospodarczej. W ramach „Akademii Biznesu” 51 studentów pod opieką mentorów z trójmiejskich firm zrealizowało 20 projektów. (http://bit.ly/2Co2AIj )

Wydarzenia naukowe

 • 16-17.03.2017 - VII Międzynarodowa Konferencja ENTIME „Przedsiębiorczość we współczesnej gospodarce – szanse i wyzwania". (http://bit.ly/2CuYguR )
 • 22.03.2017 -  konferencja Firma-Idea: Realne wyzwania, niematerialne wartości.  Celem konferencji było przedstawienie rozwiązań dot. koncepcji Firmy-Idei - czyli prowadzenia biznesu nowej generacji na styku współczesnej ekonomii, szeroko pojętej kultury i przyspieszonego rozwoju społeczeństw. (http://bit.ly/2EK0GTJ )
 • 20.04.2017 - VIII Edycja Konferencji Qualitas – jakość, środowisko, produktywność organizowana przez Naukowe Koło Jakości i Produktywności oraz Katedrę Inżynierii Zarządzania Operacyjnego WZiE PG. (http://bit.ly/2qiXgEg )
 • 27-28.04.2017 - II Interdyscyplinarna Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Przemiany polityczne, gospodarcze i społeczne w Europie w XXI wieku” organizowana przez Koło Naukowe Euroinicjatywa. (http://bit.ly/2AbQ9x1 )
 • 18-20.10.2017 - konferencja „PROJEKTY, PROCESY, PROGRAMY, zarządzanie, innowacje, najlepsze praktyki”. (http://bit.ly/2DUkRgt )
 • 6-8.11.2017 - międzynarodowa konferencja – ALL ABOUT ECONOMY FILM MEETING. Prezentacja starannie wyselekcjonowanych filmów ekonomicznych opatrzonych niebywale wyważoną domieszką komentarzy najwyższej klasy ekonomistów i aktywnych członków życia społecznego w Polsce i w Europie. (http://bit.ly/2lJeQg6 )
 • 7-8.12.2017 - Marketing w społeczeństwie informacyjnym - MARKET INFO 2017. VIII Konferencja Naukowa Katedr Marketingu Uczelni Technicznych tradycyjnie organizowana przez Katedrę Marketingu Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG. (http://bit.ly/2CwCnLK )

Mamy nadzieję, że rozpoczęty rok 2018 będzie również obfitował w wiele sukcesów zarówno w dziedzinie nauki, biznesu jak i sportu. 

80 wyświetleń