Rada konsultacyjna | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Szukaj

Treść strony

Rada konsultacyjna

Rada Konsultacyjna 

W 2012 roku powołano Radę Konsultacyjną przy WME. Składa się ona z przedstawicieli instytucji publicznych, w tym samorządów, organizacji pracodawców oraz świata biznesu. Jej członkami są również absolwenci Wydziału

Zakres współpracy:

  • konsultowanie nowych kierunków/programów kształcenia na wszystkich poziomach studiów,
  • prezentacja planowanych zmian w podejściu do zasad kształcenia studentów na poszczególnych kierunkach,
  • dyskusja na temat sylwetki absolwenta WZiE,
  • projekty unijne, możliwości wykorzystania środków,
  • ewentualne zamierzenia inwestycyjne,
  • współpraca ze Stowarzyszeniem Absolwentów PG, współudział przy tworzeniu platformy współpracy WZiE z otoczeniem.

W skład Rady Konsultacyjnej na lata 2020-2024 wchodzą:

Michał Dargacz

Dyrektor ds. Airport City


Związany z Portem Lotniczym Gdańsk, jeszcze jako student, od 2005 roku. Od 2007 roku w pełni zatrudniony, w Dziale Analiz Ekonomicznych i Marketingu Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy. Pełniący następnie funkcję rzecznika prasowego oraz managera usług pasażerskich premium. W ciągu swojej pracy na lotnisku uzyskał również uprawnienia koordynatora ruchu naziemnego oraz pracownika służby ochrony lotniska. Od sierpnia 2020 roku dyrektor ds. Airport City Gdańsk, odpowiedzialny za rozwój nowej inwestycji portu lotniczego -  dzielnicy biznesowej przy gdańskim lotnisku. Absolwent wydziału ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego.

Tomasz Limon

Dyrektor Zarządzający „Pracodawcy Pomorza”
 

Absolwent historii Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów menadżerskich w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów. Związany z biznesem od kilkunastu lat. Popularyzator zasad etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, osobiście zaangażowany w realizację i rozwój ekonomii społecznej. Społecznik i uczestnik prac wielu organów przedstawicielskich, takich jak np. Pomorska Rada Przedsiębiorczości, Rada Regionów Konfederacji Lewiatan, Sztab Pomorskich Przedsiębiorców. Członek wielu szacownych gremiów m.in.: Konwentu Gospodarczego Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita, Rady Ekspertów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Rady Konsultacyjnej Wydziału Zarządzania Politechniki Gdańskiej, Rady Fundacji Gdańskiej. Jest przewodniczącym Rady Fundacji Theatrum Gedanense oraz Rady Fundacji Pracodawców Pomorza.

Anna Pawłowska

Kierownik Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy WUP Gdańsk       
 

Doktor nauk ekonomicznych, posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne na Uniwersytecie Gdańskim oraz Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku (wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa). Ekspertka specjalizująca się w obszarze rynku pracy, edukacji i kształcenia ustawicznego, zaangażowana w realizację projektów, w tym o charakterze badawczym. Obecnie pracuje w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku, gdzie koordynuje działania związane z kreowaniem regionalnej polityki rynku pracy. Wcześniej, w latach 2016-2022, współtworzyła i kierowała Pomorskim Obserwatorium Rynku Pracy.

Dorota Sobieniecka

Dyrektor Gdańskiego Klubu Biznesu
 

Wydawca, dziennikarka, wykładowca, doradca public relations i CSR. Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego.

Członkini Rad Konsultacyjnych przy Hevelianum, wydziałach Ekonomii i Zarządzania oraz Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej  PG, Rzecznika MŚP,  Fundacji Hospicyjnej Pomorze Dzieciom  Doradca public relations w wielu firmach i instytucjach. Wykładowca PR, Media Relations i etyki biznesu. Redaktorka i tłumaczka wydawnictw książkowych. Współpracownica kwartalnika „Słowo”. Członkini  Stowarzyszenia Polskich Mediów i Federation Internationale des Journalistes et Ecrivains du Tourisme przy UNESCO. Członkini  Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości i Pomorskiego Zespołu ds. Kobiet

W przeszłości kierownik literacki Teatru Muzycznego pod dyrekcją Jerzego Gruzy; - z-ca redaktora naczelnego, redaktor naczelna, publicystka i komentatorka „Głosu Wybrzeża”; prezes zarządu wydawnictwa Baltic Press (wydawca anglojęzycznego dwumiesięcznika „Baltic Transport Journal”; dyrektor Krajowej Izby Gospodarki Morskiej.

Ewa Sowińska

Partner, Biegły Rewident ESO Audit
 

Partnerka ESO Audit. Wcześniej Członkini  Zarządu PricewaterhouseCoopers. Biegła rewident z ponad 25-letnim stażem pracy w firmach audytorskich. Wiceprezeska Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w latach 2015-2019. Członkini Rady Programowej Open Eyes Economy Summit  oraz Kongresu Solidarni w Rozwoju. Członkini Rady Konsultacyjnej przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Członkini Kapituły Konkursu „Orły ESG” organizowanego przez Rzeczpospolitą (rp.pl). Członkini Rady Programowej Projektu Kompas ESG współorganizowanego przez Forbes. Ambasadorka 30% Club Poland. Wykładowca akademicki z zakresu etyki biznesu i zrównoważonego rozwoju. Pomysłodawczyni i Mentorka Programu studiów podyplomowych #ESG w praktyce. Założycielka Zespołu ds. Raportowania Niefinansowego. Członkini Kapituły Konkursu Forum. Odpowiedzialnego Biznesu na najlepsze Raporty Społeczne. Członkini Kapituły Konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu. Mówczyni  i Moderatorka paneli dyskusyjnych wokół ekonomii wartości i raportowania zrównoważanego rozwoju
 

Eliza Mrozowska-Rozwadowska

Kierownik Strefy Startup Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni
 

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Ekonomii. Od ponad dekady związana z Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Gdynia, m.in. na stanowisku project managera. Obecnie odpowiada za zarządzanie parkowymi działami - Strefą Startup oraz Informacją Patentową. Posiada doświadczenie w pracy z firmami z sektora MŚP, będącymi na wczesnym etapie rozwoju. Członek jury w konkursach naukowo-biznesowych takich jak Explory, Gdyński Biznesplan, członek kapituły konkursu o Nagrodę imienia profesora Romualda Szczęsnego na Politechnice Gdańskiej.
 

Małgorzata Wokacz-Zaborowska

Dyrektor Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MŚP


Dyrektorka Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku. Członkini Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości, Pomorskiej Rady Oświatowej, w tym zespołu roboczego Rady ds. kształcenia na potrzeby rynku pracy. Wiceprzewodnicząca Pomorskiego Zespołu ds. Kobiet przy Zarządzie Województwa Pomorskiego. Koordynuje prace Sztabu Pomorskich Przedsiębiorców, który zrzesza 14 organizacji pracodawców z województwa pomorskiego, działających wspólnie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej na Pomorzu. Członkini Rady Konsultacyjnej przy Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Gdańskiej, Rady Programowej Forum Inicjowania Rozwoju oraz Rady Fundacji Hospicjum Pomorze Dzieciom. Absolwentka wydziału lingwistyki stosowanej i centrum europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletnia ekspertka ds. stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa w Kancelarii Prezydenta RP i w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Społeczniczka i działaczka na rzecz osób w spektrum autyzmu i ich rodzin. Zaangażowana w działania inicjatywy obywatelskiej „Chcemy całego życia!” oraz inicjatywy „Nasz Rzecznik” przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Członkini Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku. Członkini Zarządu organizacji Autism-Europe. Aktywna w organizacjach Porozumienie Autyzm-Polska oraz Global Autism Advocacy Leadership Network.

Łukasz Żelewski

Prezes zarządu Agencji Rozwoju Pomorza.

Od 2007 prezes zarządu Agencji Rozwoju Pomorza. W latach 2003-2006 dyrektor Departamentu Gospodarki i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, gdzie m.in. z sukcesem przeprowadził prywatyzację spółki Neptun Film. Jako dyrektor Okręgu Poczty Polskiej w Gdańsku w  latach 1998-2002 podjął i wdrożył działania rozwojowe, które zaowocowały uzyskaniem rentowności przedsiębiorstwa  oraz  znacznym wzrostem  obrotów. Do 1998 prowadził własną działalność gospodarczą. Członek Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości i Rady Izby Gospodarczej Pomorza. Absolwent Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Interesuje się kosmologią i turystyką wysokogórską”

Ewa Ropela

Menedżer Zespołu ds. Rozwoju Start-upów  w Gdańskiej
 

Z zamiłowania projektantka usług i biznesu, z doświadczenia project manager i lider zespołu. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe we wspieraniu startupów na wczesnym etapie rozwoju. Zaprojektowała, zorganizowała i zarządzała 6 edycjami programów akceleracyjnych dla innowacyjnych pomysłów. Prowadzi doradztwo biznesowe, warsztaty i mentoring, w których do tej pory udział wzięło ponad 100 startupów i przedsiębiorców.

O początku drogi zawodowej związana z trójmiejskimi instytucjami otoczenia biznesu, obecnie kieruje Działem Rozwoju Startupów w Inkubatorze Starter, gdzie jej wiedza jest wykorzystywana do zwiększania innowacyjności pomorskiej niebieskiej gospodarki.

Karolina Lipińska

Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego


Architektka innowacji, samorządowiec z 20-letnim stażem odpowiedzialna za rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w województwie pomorskim. Pracowała w strukturach międzynarodowych, gdzie poznała mechanizmy współpracy międzyregionalnej oraz doceniła wagę networkingu skutkującego tworzeniem międzynarodowych projektów i inicjatyw. Koordynowała prace związane z wdrażaniem pierwszej w Polsce regionalnej polityki rozwoju klastrów. Wprowadzone w województwie pomorskim modele wsparcia oraz dobre praktyki zostały później wdrożone na poziomie krajowym (Krajowe Klastry Kluczowe). Członkini zespołu ds. polityki klastrowej przy Ministerstwie Pracy, Rozwoju i Technologii oraz Grupy Ekspertów ds. Strategii Inteligentnej Specjalizacji powołanej przez Komisję Europejską DG REGIO. Koordynuje prace związane z Regionalną Strategią Innowacji, której kluczowym elementem są Inteligentne Specjalizacje Pomorza a także Pomorską Platformę Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku (w tym pierwsze w Polsce targi offshore konsolidujące branże www.eduoffshorewind.pl ) Obserwując zjawiska i procesy zachodzące w regionie dostrzega istotę znaczenia kultury

Dariusz Gobis

Wicedyrektor ds. Organizacji i Współpracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Maciej Delebis

Prezes Zarządu PBS Sp. z o.o
 

Badacz, menedżer. Praktyk z ponad 20-letnim doświadczeniem w obszarze badań i analiz marketingowych. Od 2017 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu sopockiej agencji badawczej PBS (dawniej Pracownia Badań Społecznych), z którą jest związany od 2002 roku. Jako członek Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii (PTBRiO), międzynarodowej organizacji ESOMAR oraz organów polskiej Organizacji Firma Badania Rynku i Opinii (OFBOR) aktywnie uczestniczy w rozwijaniu wiedzy i standardów branżowych.

Marek Skrętny

Dyrektor marketingu i rozwoju w Browarze Amber
 

Manager z wieloletnim doświadczeniem, które zdobywał głównie w branży FMCG, pracując zarówno dla firm produkcyjnych jak i sieci handlowych.

Praktyk w prowadzeniu procesów rebrandingu oraz budowaniu strategii rozwoju. Z sukcesem wprowadził na rynek wiele marek oraz całych kategorii produktowych. Entuzjasta nowoczesnych narzędzi marketingu i rynku e-commerce