Wydarzenia
 • 1 lipca 1992 - Senat PG podejmuje decyzję o utworzeniu Wydziału Zarządzania i Ekonomii, łącząc Katedrę Organizacji i Projektowania Systemów Produkcyjnych z Wydziału Mechanicznego z Instytutem Nauk Ekonomicznych i Humanistycznych. W tworzeniu nowego wydziału aktywne role odegrali pracownicy ówczesnych katedr: prof. I. Durlik, prof. A. Tubielewicz, dr A. Szuwarzyński, prof. P. Dominiak, prof. A. Synowiecki, prof. F. Bławat.
 • 1993/1994 – pierwszym rokiem akademickim Wydziału.
 • 1994 – powstają pierwsze studia podyplomowe.
 • Sierpień 2002 – odbiór nowej siedziby WZiE przy ul. Traugutta 79.
 • 2007 – uruchomienie studiów licencjackich w j. angielskim na kierunku Zarządzanie i studiów licencjackich na kierunku Europeistyka.
 • 2008 – uruchomienie pierwszego programu Master of Business Administration (MBA).
 • - Uruchomienie studiów licencjackich na kierunku Informatyka i Ekonometria.
 • 2014 – uruchomienie kierunku Analityka gospodarcza.
 • 2015 – przyznanie akredytacji AMBA dla kierunku International MBA oraz International Management. 
 • 2016 – uruchomienie kierunku Ekonomia (studia licencjackie).
 • 2017 – uruchomienie międzywydziałowego kierunku – Inżynieria Danych.
 • 2018 – przyznanie akredytacji IPMA-Student - International Project Management Association kierunkowi studiów podyplomowych Zarządzanie Projektami
 • 2019 – przyznanie akredytacji CEEMAN (Central and East European Management Development Association).
 • – przyznanie EMOS (European Master in Official Statistics), ścieżka kształcenia certyfikowana przez Eurostat dla studentów Analityki Gospodarczej II stopnia.
 • – Wydział dołącza do organizacji PRIME (The Principles for Responsible Management Education).
 • 2021 – Wydział dołączył do międzynarodowej inicjatywy Odpowiedzialne Badania w Biznesie i Zarządzaniu (RRBM Responsible Research for Business and Management), która ma na celu inspirowanie, zachęcanie i wspieranie wiarygodnych i przydatnych badań w dziedzinie biznesu i zarządzania.
 • - Wydział uzyskał kategorię A w parametryzacji MNiSW.
 • 2023 – przyznanie re-akredytacji AMBA dla kierunku International MBA oraz International Management. 

Wydział dawniej i dziś. Przesuń powoli biały suwak.

Poczet dziekanów
 • 1993-1999 – prof. Piotr Dominiak
 • 1999-2005 – prof. dr hab. Bolesław Garbacik
 • 2005-2012 – prof. Piotr Dominiak
 • 2012-2020 – dr hab. Julita Wasilczuk, prof. PG
 • Od 2020 – dr hab. Małgorzata Gawrycka, prof. PG
Prawa doktoryzowania i habilitowania
 • 1994 – przyznanie prawa doktoryzowania w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie: ekonomia.
 • 2009 – przyznanie prawa doktoryzowania w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu.
 • 2010 – uruchomienie studiów doktoranckich w dziedzinie nauk ekonomicznych.
 • 2012 – przyznanie praw habilitowania z nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia
Współpraca międzynarodowa
 • 1993 – uruchomienie Francusko-Polskiego Studium Bankowości i Finansów (Mastere Specialise Banque et Finance), który działał przez 10 lat.
 • 1999 – podpisano pierwszą umowę o wymianie studentów – w ramach unijnego programu Sokrates (aktualnie Erasmus+).
 • 2007 – przyjęto na studia pierwszych studentów z Azji. Zaczął funkcjonować transfer punktów ECTS, rozwijany z uczelniami chińskimi (Dezhou University, Yuncheng University, Yancheng Institute of Technology, North Minzu University, Shandong University of Technology).
 • 2018 – rozpoczęcie programu podwójnego dyplomowania z Universita' Politecnica delle Marche Ancona oraz Uniwersytetem we Florencji, z La Rochelle Business School Francja