Rekrutacja | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Szukaj

Treść strony

Rekrutacja

Rekrutacja 2024/25

Termin składania wniosków/aplikacji o wyjazd na wymianę studencką w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2024/25: 26.02- 8.03.2024

Wnioski o wyjazd dotyczą zarówno wyjazdu na semestr zimowy i/lub letni w roku akademickim 2024/25

Co zrobić?

Odwiedź swój profil MOJA PG, oraz:

  • Wypełnij umieszczony tam formularz aplikacyjny (zakładka ERASMUS)
  • Sprawdź dane, wydrukuj i podpisz
  • Scan dokumentu wyślij na adres erasmus@zie.pg.edu.pl 

Pamiętaj o dotrzymaniu terminu składania dokumentów. Dokumenty złożone po terminie lub niepodpisane lub nieprzesłane nie będą rozpatrywane

Informacje praktyczne i opis procedury przedwyjazdowej znajdziesz tutaj: