Praktyczne informacje dla kandydatów | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Szukaj

Treść strony

Praktyczne informacje dla kandydatów

  • Rekrutacja studentów w ramach programu Erasmus+ prowadzona jest przez Biuro Współpracy Międzynarodowej na WZiE PG (pok. 112) w roku akademickim poprzedzającym termin planowanego pobytu (np. w roku akademickim 2020/21 na rok akademicki 2021/22).
    • Rekrutacja ma miejsce przeważnie w marcu.
    • Informacje o planowanej rekrutacji pojawiają się na stronie internetowej Wydziału.
    • Rekrutacja przeprowadzana jest przede wszystkim na podstawie złożonej aplikacji w systemie Moja PG oraz w Biurze Współpracy Międzynarodowej. Należy uwzględnić również inne wymagania przedstawione w ogłoszeniu o rekrutacji.
    • W przypadku bardzo „popularnych” kierunków wymiany, przeprowadzane są indywidualne rozmowy kwalifikacyjne. Kryteria oceny kandydatów obejmują: średnią ocen, działalność społeczną i naukową (np. w kole naukowym, przy organizacji wydarzeń uczelnianych i pozauczelnianych), znajomość języków obcych (niekoniecznie potwierdzone certyfikatami).
  • W sytuacjach wyjątkowych, po uprzednim uzgodnieniu z Biurem Współpracy Międzynarodowej WZiE, możliwe jest samodzielne doprowadzenie do podpisania umowy partnerskiej z równorzędną uczelnią zagraniczną. Studentowi, który doprowadzi do podpisania takiej umowy przysługuje prawo „pierwszeństwa wyjazdu”.