„Podwójny dyplom” oferuje studentom możliwość uzyskania dyplomów z dwóch uczelni w ramach jednego cyklu studiów. Wydział Zarządzania i Ekonomii podpisał umowy z czterema uczelniami w celu realizacji podwójnego dyplomu. W ramach programu podwójnego dyplomu studenci realizują część swoich studiów na uczelni partnerskiej, w zależności od postanowień danego porozumienia, które może określać liczbę semestrów do ukończenia na danej uczelni. Warunkiem uzyskania dyplomu od uczelni partnerskich jest spełnienie wymagań określonych przez każdą z uczelni. Wymagania te są regulowane przepisami obowiązującymi w danym kraju lub na danej uczelni i odnoszą się również do wymagań programowych dla danego kierunku studiów.

Studenci, którzy ukończą studia w ramach programów podwójnego dyplomu, uzyskując dwa dyplomy, mają szansę na lepsze zatrudnienie na globalnym rynku, co daje im lepsze możliwości rozwoju kariery zawodowej.

Pomoc w aplikowaniu na programy podwójnego dyplomu zapewnia Katarzyna Stankiewicz, koordynator Erasmus+ na Wydziale (e-mail: Katarzyna.Stankiewicz@zie.pg.edu.pl; telefon: +48 58 347 24 93).

Osobą kontaktową z Biura Współpracy Międzynarodowej jest Tatiana Arroyo-Fallas (e-mail: erasmus@zie.pg.edu.pl; telefon: +48 58 348 62 75).

Nasi partnerzy podwójnego dyplomu:

Universita Politecnica Della Marche (Włochy)

https://www.univpm.it/Entra/Universita_Politecnica_delle_Marche_Home/L/1

Kierunek studiów na Politechnice Gdańskiej – Magister w zarządzaniu międzynarodowym

Kierunek studiów na Universita Politecnica Della Marche - Organizacja i strategia biznesu oraz Międzynarodowa ekonomia i handel


Kierunek studiów na Politechnice Gdańskiej – Magister w analityce gospodarczej

Kierunek studiów na Universita Politecnica Della Marche – Międzynarodowa ekonomia i biznes; Międzynarodowa ekonomia i handel


Excelia Business School (Francja)

https://www.excelia-group.com/about-excelia/our-schools/excelia-business-school

Kierunek studiów na Politechnice Gdańskiej – Magister w zarządzaniu międzynarodowym

Kierunek studiów na Excelia – Magister w zarządzaniu


Universita Degli Studi Firenze (Włochy)

https://www.unifi.it/changelang-eng.html

Kierunek studiów na Politechnice Gdańskiej – Analityka gospodarcza(specjalizacja w Global Studies)

Kierunek studiów na Uniwersytecie we Florencji – Stosunki międzynarodowe i studia europejskie


University of Electronic Science and Technology of China

https://www.en.mgmt.uestc.edu.cn/

Kierunek studiów na Politechnice Gdańskiej – Licencjat z zarządzania

Kierunek studiów na University of Electronic Science and Technology of China – Zarządzanie

HHL Leipzig Graduate School of Management

 

 

https://www.hhl.de/

Kierunek studiów na Politechnice Gdańskiej – Magister, Zarządzanie Międzynarodowe

Kierunek studiów na HHL Leipzig Graduate School of Management – Magister Zarządzanie