W kategorii „Business and economy” Politechnika Gdańska została sklasyfikowana w przedziale 401-500, co jest najlepszym wynikiem spośród 16 sklasyfikowanych polskich uczelni. W kategorii tej odnotowaliśmy najlepszy w kraju rezultat w kryterium „Citations” (70,8 pkt), wysoko oceniono także kryteria „Industry income” (34,4 pkt) oraz „International outlook” (20,8 pkt). Warto podkreślić, że Uczelnia w tej kategorii jest klasyfikowana po raz pierwszy.


Pełne wyniki rankingu w kategorii „Business and economy”