Responsible Research for Business and Management (RRBM)

Inicjatywa Odpowiedzialne Badania w Biznesie i Zarządzaniu (Responsible Research for Business and Management) stawia sobie za cel inspirowanie, zachęcanie oraz wspieranie wiarygodnych i przydatnych badań w dziedzinie biznesu i zarządzania. Jest to wirtualna organizacja zrzeszająca uczelnie i szkoły biznesu z całego świata, mająca wsparcie centrów akredytacyjnych, w tym AACSB, EFMD, PRME, Business and Society Program Aspen Institute, GRLI.

W 2021 roku Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnik Gdańskiej dołączył do międzynarodowej inicjatywy Responsible Research for Business and Management (RRBM). Strategia działań oraz wartości reprezentowane przez Wydział Zarządzania i Ekonomii PG są zgodne z wizją RRBM.

Wartościami RRBM, zgodnie z którymi prowadzone powinny być badania naukowe, to:

  • Służba społeczeństwu
  • Docenianie badań podstawowych i aplikacyjnych
  • Docenianie pluralizmu i współpracy multidyscyplinarnej
  • Solidna metodologia
  • Angażowanie interesariuszy
  • Wpływ na interesariuszy
  • Szerokie rozpowszechnianie wyników

Więcej o RRBM