Analityka gospodarcza - licencjackie studia niestacjonarne w trybie online75

Na tym kierunku:

 • zdobędziecie wiedzę z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania;
 • poznacie systemy informatyczne, które pozwolą zaprezentować wyniki badań, analiz i wybrać najlepszy sposób ich wizualizacji;
 • rozwiniecie umiejętność dokonywania analiz efektywności i współzależności zjawisk ekonomicznych;
 • nabędziecie okazję skorzystania z dodatkowych szkoleń — język angielski biznesowy, warsztaty menedżerskie, MS SQL, Oracle, VBA, SAP BI;
 • uzyskacie możliwość uczestniczenia w wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach w Polsce i za granicą (m.in. USA, Chiny, kraje europejskie);
 • podczas studiów będziecie mieć okazję pracować w rozwijających projektach.

Profile: Analityk rynku, Analityk finansowy

Stopień: licencjackie

Czas trwania: 6 semestrów

Analityka gospodarcza online75 studia niestacjonarne online75*
koszt dla obywateli Polski: 2 850 zł / semestr
tryb: niestacjonarny, online75
język wykładowy: polski
przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji:
 • matematyka
 • przedmiot dodatkowy: fizyka albo geografia
 • j. polski
 • j. obcy

Co to znaczy tryb online75?

Mieszkasz daleko, pracujesz zawodowo lub masz inne obowiązki, które utrudniają Tobie dojazd na uczelnie? Mamy na to rozwiązanie. Jeżeli posiadasz dostęp do komputera wyposażony w mikrofon i kamerę, podłączony do szybkiego Internetu i pragniesz uczyć się w elastycznej formule, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi edukacyjnych do nauki online, to te studia są doskonałym wyborem.

Studia on-ine75* oznaczają, że zajęcia prowadzimy w większości w trybie zdalnym. Ze względu na wymogi formalne pierwszy i ostatni zjazd, egzaminy oraz zaliczenia końcowe odbędą się na terenie naszej Uczelni. To znaczy, że zaledwie podczas 3 weekendów w semestrze trzeba przyjechać do Gdańska, pozostałe zjazdy odbywają się zdalnie. 

Program kształcenia realizowany jest za pośrednictwem uczelnianej platformy e-learningowej eNauczanie oraz w formie spotkań online. Zajęcia odbywają się w piątki od godziny 16.00, a także w soboty i niedziele w ciągu dnia.

Ważne: studia on-line nie oznaczają zdobycia mniejszej ilości wiedzy i umiejętności. Absolwent studiów w tym trybie otrzymuje taki sam dyplom wydany przez renomowaną Politechnikę Gdańską jak studenci, którzy wybrali tradycyjną formę nauki.

* tzn. maksymalnie 75% punktów ECTS studenci zdobywają podczas zajęć prowadzonych na odległość.

Co jeszcze zyskujesz studiując analitykę gospodarczą w Gdańsku?

 • Znajomość systemów informatycznych, która pozwoli Ci w ciekawy sposób zaprezentować wyniki badań, analiz i wybrać najlepszy sposób ich wizualizacji;
 • umiejętność dokonywania analiz efektywności, współzależności zjawisk ekonomicznych;
 • wiele dodatkowych szkoleń do wyboru — język angielski biznesowy, warsztaty menadżerskie, MS SQL, Oracle, VBA, SAP BI (dodatkowe szkolenia realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE);
 • studia z analityki gospodarczej dają Ci możliwość uczestniczenia w wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach w Polsce i za granicą (m.in. USA, Chiny, kraje europejskie);
 • bogaty pakiet kontaktów na rynku pracy - po studiach z analityki gospodarczej nadal podtrzymujemy i rozwijamy kontakty z naszymi absolwentami;
 • podczas studiów masz okazję pracować w ciekawych projektach zespołowych.

Programy wymiany:

 • Możliwość studiowania za granicą w ramach wymiany MOST na innych polskich uczelniach oraz w ramach programu Erasmus+ na zagranicznych uczelniach partnerskich w takich krajach jak: Chorwacja, Czechy, Francja, Niemcy, Hiszpania, Litwa, Turcja, Włochy. Pełna lista partnerskich uczelni znajduje się tutaj.

Analityka gospodarcza w Gdańsku - perspektywy zatrudnienia


Po kierunku analityka gospodarcza możesz liczyć na zatrudnienie jako:

 • Analityk danych / Data Analyst
 • Data Scientist
 • Analityk inwestycyjny
 • Analityk BI / developer
 • Analityk biznesowy
 • Doradca inwestycyjny
 • Doradca podatkowy
 • Analityk kredytowy
 • Analityk finansowy
 • Analityk rynku
 • Analityk ryzyka kredytowego
 • Makler giełdowy
 • Analityk trendów rynkowych (cool hunter)

Absolwenci analityki gospodarczej uzyskują po studiach najwyższe wynagrodzenia ze wszystkich absolwentów WZiE (wg. Elektronicznych Losów Absolwentów, 2020).

 

Studia z analityki gospodarczej w Gdańsku - zdobyte umiejętności

Wybierając studia z analityki gospodarczej, zyskujesz wiedzę i wiele umiejętności, między innymi:

 • podstawową wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych i finansowych, w kontekście: funkcjonowania podmiotów gospodarczych, działalności gospodarczej i przedsiębiorczości, norm prawnych oraz procesów finansowych współczesnego rynku;
 • teoretyczne podstawy zasad opisywania zjawisk ekonomicznych i finansowych, pozyskiwania i gromadzenia danych oraz zastosowania metod ilościowych do ich analizy i interpretacji, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych;
 • umiejętność dobierania i wykorzystywania właściwych metod matematycznych i narzędzi informatycznych do rozwiązania konkretnych problemów.

Przykładowy program studiów:   niestacjonarne

Rekrutacja

Oferta Politechniki Gdańskiej jest bardzo różnorodna - studia w Gdańsku obejmują aż 12 dyscyplin naukowych, realizowanych w ramach studiów stacjonarnych i zaocznych:

Sprawdź ofertę Wydziału Zarządzania i Edukacji Politechniki Gdańskiej i wybierz kierunek, o jakim marzysz!