Studia Podyplomowe Gdańsk. Online. Stacjonarne. Niestacjonarne. Rekrutacja - ZiE

Treść strony

Studia Podyplomowe

Podyplomowe

 

Sposób rekrutacji na studia podyplomowe:

  • w systemie eRekrutacja
    (w przypadku rekrutacji rozpoczętej od dnia 1 września 2021 r.)

  • poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego do sekretariatu studiów podyplomowych
    (w przypadku rekrutacji rozpoczętej przed dniem 1 września 2021 r.)

 

Kierunki studiów:

A

Agile, DevOps and Lean IT in VUCA world

Agile Management – Zarządzanie zwinne

Analiza procesów biznesowych w projektach IT 

Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych

B

Bezpieczeństwo i higiena pracy

D

Doradztwo podatkowe i podatki

I

Inwestycje Kapitałowe i Zarządzanie Finansami Osobistymi

K

Kadry i płace 

Kadry i płace - poziom 2

L

Lean Six Sigma Black Belt

Logistyka w praktyce

M

Menedżer HR

Menedżerskie dla kadry kierowniczej oświaty

Menedżer IT

Menedżer sprzedaży

P

Prawno menadżerskie

R

Rachunkowość i finanse

S

Sztuczna inteligencja i automatyzacja procesów biznesowych w ujęciu praktycznym

W

Wycena nieruchomości

Z

Zamówienia publiczne

Zapewnienie jakości w branży technicznej – innowacyjna praktyka i teoria

Zarządzanie eventami

Zarządzanie kreatywnością

Zarządzanie Niewypłacalnością Przedsiębiorcy

Zarządzanie operacyjne w przedsiębiorstwie

Zarządzanie podmiotem leczniczym

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami i programami zdrowotnymi

Zarządzanie ryzykiem i niezawodnością

Zarządzanie samorządem terytorialnym

Zarządzanie w kulturze

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Regulamin studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń prowadzonych na Politechnice Gdańskiej:

Regulamin

 Zarządzenie do zmian w regulaminie

Sposób rekrutacji na studia podyplomowe

W systemie eRekrutacja (w przypadku rekrutacji rozpoczętej

od dnia 1 września 2021 r.)