Podyplomowe

 

Sposób rekrutacji na studia podyplomowe:

 • w systemie eRekrutacja
  (w przypadku rekrutacji rozpoczętej od dnia 1 września 2021 r.)

 • poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego do sekretariatu studiów podyplomowych
  (w przypadku rekrutacji rozpoczętej przed dniem 1 września 2021 r.)

 

Kierunki studiów:

A

Agile, DevOps and Lean IT in VUCA world

Agile Management – Zarządzanie zwinne

Analiza procesów biznesowych w projektach IT 

Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych

B

Bezpieczeństwo i higiena pracy

D

Doradztwo podatkowe i podatki

I

Inwestycje Kapitałowe i Zarządzanie Finansami Osobistymi

K

Kadry i płace 

Kadry i płace - poziom 2

L

Lean Six Sigma Black Belt

Logistyka w praktyce

M

Menedżer HR

Menedżerskie dla kadry kierowniczej oświaty

Menedżer IT

Menedżer sprzedaży

P

  Prawno menadżerskie

  R

   Rachunkowość i finanse

   S

   Sztuczna inteligencja i automatyzacja procesów biznesowych w ujęciu praktycznym

   W

   Wycena nieruchomości

   Z

   Zamówienia publiczne

   Zapewnienie jakości w branży technicznej – innowacyjna praktyka i teoria

   Zarządzanie eventami

   Zarządzanie kreatywnością

   Zarządzanie Niewypłacalnością Przedsiębiorcy

   Zarządzanie operacyjne w przedsiębiorstwie

   Zarządzanie podmiotem leczniczym

   Zarządzanie projektami

   Zarządzanie projektami i programami zdrowotnymi

   Zarządzanie ryzykiem i niezawodnością

   Zarządzanie samorządem terytorialnym

   Zarządzanie w kulturze

   Zarządzanie zasobami ludzkimi

   Regulamin studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń prowadzonych na Politechnice Gdańskiej:

   Regulamin

    Zarządzenie do zmian w regulaminie