Studia Podyplomowe Gdańsk. Online. Stacjonarne. Niestacjonarne. Rekrutacja - ZiE

Treść strony

Studia Podyplomowe

Podyplomowe

 

Sposób rekrutacji na studia podyplomowe:

  • w systemie eRekrutacja
    (w przypadku rekrutacji rozpoczętej od dnia 1 września 2021 r.)

  • poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego do sekretariatu studiów podyplomowych
    (w przypadku rekrutacji rozpoczętej przed dniem 1 września 2021 r.)

 

Kierunki studiów:

Regulamin studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń prowadzonych na Politechnice Gdańskiej:

Regulamin

 Zarządzenie do zmian w regulaminie

Sposób rekrutacji na studia podyplomowe

W systemie eRekrutacja (w przypadku rekrutacji rozpoczętej

od dnia 1 września 2021 r.)