Jeśli interesujesz się techniką, ekonomią i zastanawiasz się, jaki kierunek studiów wybrać, postaw na zarządzanie inżynierskie w Gdańsku. Zarządzanie inżynierskie to unikatowy kierunek, który w skali całego kraju prowadzony jest wyłącznie przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Na studiach z zarządzania inżynierskiego proponujemy Ci wyjątkowy zestaw naukowy — wiedzę menadżerską uzupełnioną umiejętnością rozwiązywania problemów praktycznych, godną prawdziwego inżyniera. To połączenie gwarantuje biegłość zarówno w zakresie nauk społecznych i ekonomicznych, jak i ścisłych oraz technicznych. Jeśli dodamy do tego umiejętność zarządzania projektami i wykorzystywania narzędzi informatycznych, otrzymamy absolwenta wszechstronnego, patrzącego na rynek pracy jak na pole wielu możliwości. Studia w Gdańsku oferują Ci szerokie możliwości rozwoju i perspektywę ciekawej pracy zawodowej.

Zarządzanie inżynierskie to unikatowy kierunek, który w skali całego kraju prowadzony jest wyłącznie przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.


Zarządzanie inżynierskie w Gdańsku - dodatkowe informacje

 

Profile: Zarządzanie procesami organizacji, Zarządzanie technologiami informatycznym

Tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Czas trwania: 7 semestrów 

Tytuł możliwy do uzyskania: inżynier

Zarządzanie inżynierskie studia stacjonarne studia niestacjonarne studia niestacjonarne online75*
koszt dla obywateli Polski bezpłatne 2 850 zł / semestr 2 850 zł / semestr
język wykładowy polski polski polski
przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji:
 • matematyka
 • przedmiot dodatkowy: fizyka, informatyka
 • j. polski
 • j. obcy

*Co to znaczy tryb online75? Ta formuła oznacza, że zajęcia prowadzimy w większości w trybie zdalnym. Ze względu na wymogi formalne pierwszy i ostatni zjazd, egzaminy oraz zaliczenia końcowe odbędą się na terenie naszej Uczelni. To znaczy, że zaledwie podczas 3 weekendów w semestrze trzeba przyjechać do Gdańska, pozostałe zjazdy odbywają się zdalnie. Program kształcenia realizowany jest za pośrednictwem uczelnianej platformy e-learningowej eNauczanie oraz w formie spotkań online. Zajęcia odbywają się w piątki od godziny 16.00, a także w soboty i niedziele w ciągu dnia. Studia on-line nie oznaczają zdobycia mniejszej ilości wiedzy i umiejętności. Absolwent studiów w tym trybie otrzymuje taki sam dyplom wydany przez renomowaną Politechnikę Gdańską jak studenci, którzy wybrali tradycyjną formę nauki. 

Studia z zarządzania inżynierskiego w Gdańsku - co zyskujesz?

 • Kierunek studiów otwierający drogę do zdobycia atrakcyjnej pracy w rozwijających się branżach, w tym w branży IT.
 • Innowacyjny program kształcenia, który dobrze odpowiada na potrzeby rynku pracy i jest zgodny z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego.
 • Wydział jest częścią renomowanej uczelni technicznej Politechniki Gdańskiej prężnie rozwijającej nowoczesne centra badawcze w ramach rządowego programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza.

Programy wymiany:

 • Możliwość studiowania w innych polskich uczelniach w ramach wymiany MOST oraz za granicą w ramach programu Erasmus+ między innymi w takich krajach jak: Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Węgry, Litwa, Łotwa, Norwegia, Macedonia, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Turcja, Włochy. Pełna lista partnerskich uczelni znajduje się tutaj.

Zarządzanie inżynierskie - perspektywy zatrudnienia

Jako absolwent kierunku zarządzanie inżynierskie masz możliwość zatrudnienia w wielu branżach jako menadżer, prowadząc własną działalność gospodarczą, w bankach i przedsiębiorstwach na stanowiskach kierowniczych czy też w nowoczesnych laboratoriach komputerowych.

Nasi absolwenci pracują jako:

 • IT product manager
 • Product owner
 • IT team leader
 • IT project manager
 • Kierownik produkcji
 • Inżynier ds. zapewnienia jakości
 • Specjalista ds. organizacji i rozwoju przemysłu
 • Specjalista ds. produkcji
 • Specjalista ds. rozwoju przemysłu
 • Analityk systemów teleinformatycznych

W rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 kierunek ten znalazł się na II miejscu pod względem liczby zgłoszeń kandydatów na jedno miejsce w całej Polsce.

Przykładowy program studiów: Stacjonarne Niestacjonarne


Zarządzanie inżynierskie - zdobyte umiejętności


Jako absolwent studiów z zarządzania inżynierskiego w Gdańsku uzyskujesz teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu: nauk o zarządzaniu, nauk ekonomicznych, prawnych i społecznych, a także wiedzę dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania współczesnej organizacji. Wszystko to zostaje uzupełnione wiedzą z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych związaną z funkcjonowaniem systemów produkcyjnych oraz zastosowaniami technik informatycznych.

To, co cenię na tym kierunku studiów to kombinacja zarówno wiedzy inżynierskiej, jak i menedżerskiej, która pozwala rozwiązywać problemy wieloma praktycznymi sposobami. W ramach prowadzonych przedmiotów są realizowane również projekty, które nauczyły mnie efektywnego planowania i zarządzania różnymi obszarami przedsięwzięć biznesowych. Studia dają możliwość przystosowania się do warunków panujących na rynku pracy. Wielu moich znajomych z roku już po pierwszych praktykach studenckich znalazło zatrudnienie w branży IT, marketingu czy finansach. Spodziewam się, że uzyskany dyplom inżyniera Politechniki Gdańskiej będzie istotnym atutem w mojej dalszej karierze zawodowej.

Monika Wachowicz, studentka Zarządzania Inżynierskiego, specjalność Technologie informatyczne w zarządzaniu

Wydział Zarządzania i Ekonomii daje możliwość rozwoju w wielu dziedzinach naukowych. Dzięki uczelni poznałem wiele programów komputerowych, mam możliwość podnoszenia swoich umiejętności dzięki uczestnictwu w wielu darmowych projektach. Poznałem również wiele ciekawych i sympatycznych osób oraz nawiązałem cenne znajomości. Mój Wydział nie tylko daje możliwości nabywania wiedzy, ale uczestnictwa w wielu ciekawych imprezach wydziałowych takich jak piknik WZiE lub Technikalia. Jestem bardzo zadowolony z wyboru swoich studiów i poleciłbym każdemu bez wahania!

Krzysztof Lisiewicz, student Zarządzania Inżynierskiego 

Więcej na temat rekrutacji

Aplikuj