Program MOST

MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 2000 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad dwudziestu, polskich uczelni partnerskich.

Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów. 

 O miejsce z MOST-owej oferty mogą się ubiegać :

  • studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia
  • studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia

Rekrutacja do Programu MOST na semestr letni 2021/2022 zostanie przeprowadzona w dniach od 31 października do 30 listopada 2021 roku. W tym okresie na stronie internetowej Programu aktywny jest link https://irkmost.amu.edu.pl/pl/, umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w dniu 20 września 2021 roku.

Wszelkie szczegóły na temat Programu dostępne są na www.most.amu.edu.pl oraz na portalu Facebook https://www.facebook.com/programmost2000

Myślisz, że MOST nie jest dla Ciebie, bo już byłaś/eś na Erasmusie? To żadna przeszkoda! Zasada działa też w drugą stronę – fakt, że wybierzesz się na MOST, nie zdyskwalifikuje Cię przy ubieganiu się o miejsce z oferty ERASMUS.

Koordynator Uczelniany/Wydziałowy Programu MOST na PG:

dr Aneta Sobiechowska-Ziegert
Wydział Zarządzania i Ekonomii
Katedra Nauk Ekonomicznych
Zakład Ekonometrii. p. 312 WZiE
e-mail: most@zie.pg.edu.pl