Publikacje | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Szukaj

Treść strony

Publikacje

Artykuły w recenzowanych czasopismach naukowych/Papers in peer reviewed journals:

*Artykuły w czasopismach JCR (tzw. lista filadelfijska), Web of Science / (* papers indexed in JCR, Web of Science)

Artykuły w pozostałych recenzowanych czasopismach naukowych/papers in other peer reviewed journals:

Książka/ The book:

Working Papers (selected):

Inne książki i rozdziały w książkach/ other books or chapters in books:

  • Dominiak P., Lechman E., Olczyk M., Parteka A., Wolszczak-Derlacz J. (2016). Zmiany strukturalne w gospodarce światowej. Księgarnia akademicka. Kraków.
  • Parteka A. (2011). Structural change in New Member States (1995-2005). Shift-share analysis of productivity growth and its determinants [in:] Florio M. (ed.) Public investment, growth and fiscal constraints: challenges for the EU New Member States. Edward Elgar, Cheltenham, 229-250.
  • Parteka A., Wolszczak-Derlacz J. (2010). Scientific productivity of public higher education institutions in Poland - a comperative bibliometric analysis. EY – Better Governance, Warsaw. Wersja polskojęzyczna: Produktywność naukowa wyższych szkoł publicznych w Polsce - Bibliometryczna analiza porownawcza
  • Parteka A. (2010). Non-parametric and semi-parametric flexible estimation methods - application to the study of specialisation dynamics [in:] Methods of quantitative economics, Gdansk University of Technology, Gdansk, 53-72.
  • Parteka A. (2009). Handel międzynarodowy - główne trendy i kierunki rozwoju [in:] (ed. Grzybowski M (ed.) Otoczenie i bezpieczeństwo gospodarki morskiej, Instytut Morski w Gdańsku, 21-29 [chapter in Polish – International trade-main trends and future developments]
  • Parteka A. (2009). Patterns of employment quality upgrading in the European Union, [in:] red. Stępniak A., Umiński S., Zabłocka A. (eds.) European integration – selected issues, University of Gdańsk, Sopot, 319-325
  • Parteka A. (2009). Qualitative changes in CEECs trade specialization (1995-2005) - the implications for economic growth process. [in:] Starnawska M. (ed.) Growth and Innovation - selected issues, Gdańsk University of Technology, Gdańsk, 47-58.
  • Parteka A. (2007). Sources of macroeconomic competitiveness in Central and East European countries. [in:] Gawrycka. M (ed.) Selected Economic Problems (Monograph 2007), Gdańsk University of Technology, Gdańsk, 77-97.

Kontakt

dr hab. inż. Aleksandra Parteka, prof. uczelni

pokój 316, budynek WZiE 

(+48 58) 348-60-04

aparteka@zie.pg.edu.pl