Zasada 3 PRME I Metody kształcenia

Stworzymy programy nauczania, materiały i warunki do efektywnego kształcenia odpowiedzialnych liderów.  


Jednym z naszych sposobów wpływania na otoczenie jest rozwój kompetencji menedżerskich, które pozwolą naszym absolwentom stać się liderami odpowiedzialnymi za rozwój zespołów, projektów, firm oraz przedsięwzięć społecznych i biznesowych. Nieustannie doskonalimy nasz warsztat i ofertę dydaktyczną. Na każdym poziomie kształcenia dbamy, by uwrażliwiać naszych studentów i słuchaczy na społeczną odpowiedzialność biznesu i promować zrównoważone zarządzanie.

Zajęcia dla studentów

Nowoczesne metody kształcenia