Wyniki wyboru przedmiotów i specjalności w semestrze letnim 2023/2024 dostępne:

TUTAJ (pdf, 98.70kB)

 

Podział na specjalności Z inż. sem 4 STAC - lato 2023/2024 dostępny:

TUTAJ (pdf, 386.60kB)

 

Podział na przedmioty AG I oraz EK I sem 4 STAC - lato 2023/2024 dostępny:

TUTAJ (pdf, 382.90kB)

 

Podział na przedmioty Z I sem 2 STAC - lato 2023/2024 dostępny:

TUTAJ (pdf, 383.39kB)

 

Wyniki wyboru przedmiotów i specjalności w semestrze zimowym 2023/2024 dostępne:

TUTAJ (xlsx, 470.63kB)

 

Wyniki wyboru przedmiotów i specjalności w semestrze letnim 2022/2023 dostępne:

TUTAJ (pdf, 102.74kB)

 

Podział na specjalności Z inż. sem 4 STAC - lato 2022/2023 dostępny

TUTAJ (pdf, 82.35kB)

 

The results of the selection of subjects and specialties (summer 2022/2023) (pdf, 102.74kB)

 

 

Wyniki wyboru przedmiotów i specjalności w semestrze zimowym 2022/2023 dostępne:

TUTAJ (pdf, 99.07kB)

 

The results of the selection of subjects and specialties (winter 2022/2023)

 

Wyniki wyboru przedmiotów i specjalności w semestrze letnim 2021/2022 dostępne TUTAJ

Podział na specjalności Z inż. sem 4 STAC - lato 2021-2022 dostępny TUTAJ

Podział na specjalności AG I sem 4 STAC - lato 2021-2022 dostępny TUTAJ