Joanna Wolszczak-Derlacz | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Joanna Wolszczak-Derlacz

Od 2001 roku pracuję na Politechnice Gdańskiej, na Wydziale Zarządzania i Ekonomii, od 1 lipca 2016 na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

W 2006 r. uzyskałam stopień doktora nauk ekonomicznych, moja rozprawa została wyróżniona Nagrodą Prezesa Rady Ministrów. W latach 2007/2008 byłam beneficjentką stypendium podoktorskiego Max Weber Fellowship w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim (European University Institute) we Florencji (Włochy). Prowadziłam badania naukowe m.in. na Katolickim Uniwersytecie w Leuven (Belgia) - pobyt w ramach stypendium Marie Curie oraz na Uniwersytecie w Glasgow (Wielka Brytania) - Stypendium Dekaban Junior Fellowship.

 W roku akademickim 2013/2014 przebywałam na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley (Stany Zjednoczone) gdzie prowadziłam badania w ramach programu „Mobilność Plus” finansowanego przez MNiSW.

Moje zainteresowania naukowe skupiają się na teorii konwergencji gospodarczej, analizach produktywności i efektywności, ekonomii edukacji i rynkach pracy.

W 2015 r. uzyskałam stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia za dwa cykle publikacji powiązanych tematycznie. Pierwszy pt. : "Konwegencja  płac i cen", a drugi: "Efektywność i produktywność szkół wyższych". Osiągnięcia te zostały wyróżnione Nagrodą Prezesa Rady Ministrów oraz Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2016 r.

Od 1 września 2016 r. do paździrnika 2020 r. byłam kierownikiem Katedry Nauk Ekonomicznych.

Curriculum Vitae

My website in English

Kontakt

dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz, prof. uczelni

pokój 316, budynek WZiE 

(+48 58) 348-60-04

jwo@zie.pg.edu.pl