Standardy cyberbezpieczeństwa dla sektora elektroenergetycznego

Aby skutecznie bronić sektor elektroenergetyczny przed cyberzagrożeniami, zaleca się stosowanie ustandaryzowanych środków i metod.

Przeprowadzono systematyczne badania metodą Webstera i Watsona w celu zidentyfikowania standardów:

  • poświęconych aspektom cyberbezpieczeństwa w sieciach smart grid,
  • definiujących zabezpieczenia dla sieci smart grid,
  • określających wymagania cyberbezpieczeństwa dla sieci smart grid,
  • opisujących metody oceny bezpieczeństwa w sieciach smart grid.

Wyniki badań zostały opublikowane w następujących artykułach:

  • Leszczyna, R.: Cybersecurity and privacy in standards for smart grids - A comprehensive survey. Computer Standards and Interfaces 56(April 2017), 62–73 (2018). DOI: 10.1016/j.csi.2017.09.005. URL: https://doi.org/10.1016/j.csi.2017.09.005.
  • Leszczyna, R.: A Review of Standards with Cybersecurity Requirements for Smart Grid. Computers & Security (2018). DOI: 10.1016/j.cose.2018.03.011. URL: https://doi.org/10.1016/j.cose.2018.03.011.
  • Leszczyna, R.: Standards on Cyber Security Assessment of Smart Grid. International Journal of Critical Infrastructure Protection (2018). DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijcip.2018.05.006.
  • Leszczyna, R.: Standards with Cybersecurity Controls for Smart Grid – a Systematic Analysis. International Journal of Communication Systems (2018). DOI: https://doi.org/10.1002/dac.3910.

Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres e-mailowy: cybsec NA zie.pg.gda.pl.