Metody oceny cyberbezpieczeństwa wykorzystywane w praktyce

Poniżej znajduje się odnośnik do kwestionariusza dotyczącego metod oceny cyberbezpieczeństwa stosowanych w praktyce przez organizacje. Pracownicy oraz przedstawiciele firm i organizacji zachęcani są do jej wypełnienia.

Ankieta składa się z 4 krótkich pytań a jej wypełnienie ankiety nie powinno zająć więcej niż 3 minuty. Wszyscy uczestnicy mają możliwość przeglądania bieżących wyników ankiety.

Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres e-mailowy: cybsec NA zie.pg.gda.pl.