Cyberbezpieczeństwo

Niniejsza strona poświęcona jest projektom badawczym w dziedzinie cyberbezpieczeństwa prowadzonym na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Podejmowane zagadnienia obejmują :

Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres e-mailowy: cybsec NA zie.pg.gda.pl.