„Za kulisami biznesu”- relacja ze spotkania z Panią Klaudią Zalewską | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-04-26

„Za kulisami biznesu”- relacja ze spotkania z Panią Klaudią Zalewską

ZUS
We wtorek 23 kwietnia 2024 mieliśmy okazję  spotkać się z Panią Klaudią Zalewską, koordynatorką ds. komunikacji społecznej i edukacji ZUS w Gdańsku w ramach cyklu „Za kulisami biznesu”. Pani Zalewska opowiedziała nam o zasadach działania tej nietypowej firmy ubezpieczeniowej. Nietypowej, bo nie ma chyba żadnej innej, która musi ubezpieczyć prawie 100% ryzyka — w tym wypadku ryzyka utraty pracy przez ubezpieczonego.

Na wstępie dowiedzieliśmy się, że ZUS ubezpiecza tylko ryzyka społeczne, takie jak macierzyństwo, starość, choroba, wypadek przy pracy itp. Robi to poprzez pobieranie składek społecznych (emerytalnej, rentowej, chorobowej i wypadkowej) i wypłatę świadczeń, ale tylko na rzecz ubezpieczonych, których dane ryzyko dotknęło. Ubezpieczenia zdrowotne, czyli dostęp do lekarza, badań, leczenia szpitalnego, które dziś uznawane są za najbardziej dotkliwe finansowo, są przedmiotem działalności innej instytucji, czyli NFZ.

Pani Klaudia Zalewska wyjaśniła nam, dlaczego ZUS ze składek na ubezpieczenia społeczne (odczuwalnych jako wysokie), nie pokrywa wszystkich wypłat i konieczne są dopłaty z budżetu państwa. Mieliśmy więc okazję dowiedzieć się, jaką rolę w tworzeniu systemu emerytalnego odegrał prawie 150 lat temu Bismark i dlaczego system repartycyjny, który stworzył umowę międzypokoleniową, nie funkcjonuje poprawnie w trudnej obecnie sytuacji demograficznej.

Bardzo interesującą dla studentów okazała się część poświęcona zróżnicowaniu wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne w zależności od typu umowy przynoszącej dochód oraz wieku i rodzaju pobieranej edukacji przez ubezpieczonego. Dowiedzieliśmy się o różnych niuansach prawnych oraz skutkach ubezpieczeniowych zawieranych umów. Kobiety dowiedziały się, w jakiej sytuacji mogą, a jakiej nie mogą liczyć na wypłatę zasiłku macierzyńskiego. Bardzo jasno zostały również przedstawione możliwości ulg, z jakich mogą skorzystać tzw. „młodzi” przedsiębiorcy oraz tego, że „młody” przedsiębiorca to nie tylko ten, który ma mało lat życia za sobą. Ożywienie na sali wzbudził quiz podsumowujący tę część spotkania, podczas którego można było zdobyć bardzo miłe nagrody.

W końcowej części spotkania obecni na sali otrzymali bardzo klarowne wyjaśnienie sposobu przygotowywania się już teraz do względnie odległej perspektywy finansowania życia na emeryturze. Przypomniano nam, że ZUS przygotowuje dla nas w ramach systemu repartycyjnego tylko pierwszy z trzech filarów stabilnej finansowo starości. Uczestniczy również w drugim poprzez prowadzenie dziedzicznych subkont. Trzeci z filarów tworzy jednak każdy z nas poprzez indywidualne decyzje odkładania na emeryturę w dowolny, dozwolony prawnie sposób. 

Spotkanie zakończyło się serią pytań z sali, na które otrzymaliśmy wyczerpujące odpowiedzi.

Dziękujemy Pani Klaudii Zalewskiej za przyjęcie zaproszenia, a studentom za aktywny udział.

54 wyświetleń