Wspólne projekty badawcze Polski i Słowacji - wnioski NAWA do 24 lipca | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-06-08

Wspólne projekty badawcze Polski i Słowacji - wnioski NAWA do 24 lipca

NAWA
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – NAWA (Polska) oraz Slovak Research and Development Agency – SRDA (Słowacja) zapraszają do składania wniosków o finansowanie wspólnych projektów badawczych realizowanych przez naukowców z Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej.

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez wnioskodawców z Polski i partnerów ze Słowacji, uprawnionych zgodnie z zasadami tam obowiązującymi. Środki na projekty w ramach naboru przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie – każda ze stron składa wniosek do instytucji wyznaczonej w tym celu w swoim kraju, tj. partnerzy ze Słowacji do SRDA, a partnerzy z Polski do NAWA. Rozpatrywane są jedynie wnioski złożone łącznie w Polsce i Słowacji. Wnioski złożone w Polsce i w Słowacji powinny mieć taki sam tytuł w języku angielskim oraz taki sam okres realizacji.

Jednostki, które korzystały już z finansowania w ramach poprzednich naborów wniosków w ramach wspólnych projektów badawczych z danym krajem, mogą składać wniosek wyłącznie z innym partnerem.

Warunki aplikowania:

  • przedstawiony projekt badawczy może dotyczyć wszystkich dziedzin nauki;
  • projekty składane w ramach naboru mogą być realizowane przez okres 24 miesięcy, począwszy od 2.01.2024 r.;
  • maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 30 000 PLN;
  • wnioski należy składać w terminie do 24.07.2023 do godz. 15.00 czasu lokalnego dla Warszawy;
  • aplikować można jedynie poprzez system teleinformatyczny NAWA;
  • wnioski należy składać w Centrum Zarządzania Projektami do 18.07.2023 r.;
  • projekt należy zgłosić w systemie Moja PG do 10.07.2023 r.;

Więcej na temat konkursu

Osoba do kontaktu z Centrum Zarządzania Projektami: Magdalena Drywa.

19 wyświetleń