Rekrutacja | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Rekrutacja

1.    Wybierz tutora, który ma podobne zainteresowania
2.    Prześlij zgłoszenie z listem aplikacyjnym na adres tutoring.zie@pg.edu.pl
3.    Czekaj na informację mailową od swojego tutora


List aplikacyjny


Dane osobowe Studenta przekazane w niniejszym formularzu oraz załącznikach będą przetwarzane przez Politechnikę Gdańską na potrzeby rekrutacji do Projektu pn. „Mistrzowie dydaktyki”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.)