Tutoring | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Tutoring

Zapraszamy studentów Wydziału Zarządzania do uczestnictwa w programie rozwojowym z wykorzystaniem metody tutoringu. Celem programu jest wsparcie studentów w rozwoju edukacyjnym, naukowym i zawodowym poprzez indywidualną pracę z tutorem. Tutoring jest spersonalizowaną formą kształcenia opartą na relacji studenta z tutorem, w ramach której student rozwija swoje zainteresowania, a tutor służy pomocą i wsparciem zgodnie ze swoim obszarem specjalizacji.

Na czym polega uczestnictwo w projekcie?

Zgłaszając się do projektu „Mistrzowie Dydaktyki” w semestrze letnim 2022, studenci będą mogli skorzystać z indywidualnej współpracy z wybranym przez siebie tutorem w semestrze zimowym 2022/2023. Podczas regularnych, indywidualnych spotkań z tutorem, uczestnicy będą pracować nad realizacją swoich celów rozwojowych, które zostaną przez nich postawione na początku programu i doprecyzowane wraz z indywidualnym opiekunem.

Kto może przystąpić do projektu?

Studenci studiów I stopnia (po pierwszym roku studiów) i II stopnia.

Zapraszamy wszystkich chętnych zainteresowanych przystąpieniem do projektu. W przypadku większej liczby zainteresowanych niż obecna pula miejsc, przy rekrutacji uwzględniane będą następujące kryteria:

  • średnia ocen z roku poprzedzającego rok rekrutacji,
  • działalność w kołach naukowych, na rzecz Wydziału, Uczelni lub otoczenia instytucjonalnego,
  • publikacje naukowe, działalność popularyzatorska lub udział w konferencjach naukowych

Projekt finansowany w ramach programu Mistrzowie Dydaktyki