dr hab. inż. Aleksandra Parteka, prof. PG | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Szukaj

Treść strony

dr hab. inż. Aleksandra Parteka, prof. PG

Ekonomistka, specjalistka w obszarze ekonomii międzynarodowej i rynku pracy. Profesor Politechniki Gdańskiej w Katedrze Nauk Ekonomicznych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii, członek Rady Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej oraz na Uniwersytecie w Macerata (Włochy). Jej praca badawcza skupia się na empirycznych analizach handlu międzynarodowego, procesów integracyjnych (Globalne Łańcuchy Wartości, GVC) i postępu technologicznego oraz ich wpływu na rynki pracy i produktywność.

Absolwentka Sussex University w Wielkiej Brytanii (2006) oraz Politechniki Gdańskiej (2003), doktorat obroniła (z wyróżnieniem) na Universita’ Politecnica delle Marche we Włoszech (2008). Stypendystka Programu Fulbrighta, Fundacji Nauki Polskiej oraz CERGE-EI. Ekspertka Narodowego Centrum Nauki, Komisji Europejskiej, Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, CERGE-EI, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Odbyła staże naukowe, m.in. na Uniwersytecie Kalifornijskim Berkeley w Stanach Zjednoczonych (na zaproszenie prof. Davida Carda – laureat nagrody Nobla z ekonomii w 2021) i na Uniwersytecie Pompeu Fabra w Hiszpanii. Członkini międzynarodowych towarzystw naukowych, m.in. International Economic Association, American Economic Association, European Econometric Society, European Trade Study Group. Laureatka nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za habilitację i nagrody Narodowego Banku Austrii; beneficjentka Stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców.

Autorka/współautorka licznych prac z zakresu ekonomii międzynarodowej, opublikowanych m.in w.: Review of World Economics Work, Employment and Society;, Economic Modelling, Structural Change and Economic Dynamics, Journal of Productivity Analysis, Review of International Economics, Journal of Macroeconomics, Journal of Economic Inequality, The World Economy.

Lista publikacji

Więcej informacji – strona internetowa

Profil w Google Scholar

Orcid

Most Wiedzy

aparteka@zie.pg.edu.pl

Kontakt

Aleksandra Parteka

(kierownik projektu)

Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii

ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

pok. 316 WZiE (budynek przy ul. Traugutta 79)

(+48 58) 348-60-04

aparteka@zie.pg.edu.pl