Trudno przecenić rolę praktyk w karierze zawodowej. To doskonała okazja na zdobycie wiedzy praktycznej, a także sprawdzenie siebie i swoich umiejętności w środowisku pracy. Praktyki to także dobry sposób aby poznać siebie i swoje oczekiwania co do wymarzonej pracy, doskonalić swój talent i być może nawiązać dłuższą współpracę z wybranym pracodawcą.


Wszelkie dokumenty dotyczące praktyk („Zgoda na odbycie praktyk”, „Zaświadczenie o odbyciu praktyki”, „Dzienniczek praktyk”) przesyłać proszę w formie elektronicznej na adres: dziekanat@zie.pg.gda.pl

W sprawach związanych z realizacją i rozliczeniem praktyk oraz problemów z ich realizacją proszę kontaktować się poprzez  e-mail z koordynatorem ds. praktyk: Edyta.Drajska@zie.pg.gda.pl

Praktyki mogą odbywać się w formie tradycyjnej (stacjonarnej) lub pracy zdalnej!


Zapraszam do zapoznania się z regulaminem praktyk i instrukcją kierunkową na poszczególnych kierunkach studiów naszego Wydziału. Znajdą tutaj Państwo informacje niezbędne przed, w trakcie i po odbyciu praktyk. Przygotowania do podjęcia praktyk powinni Państwo rozpocząć właśnie od zapoznania się z regulaminem. Warto zainteresować się praktykami z wyprzedzeniem uwzględniając czas trwania negocjacji z pracodawcą oraz konieczność dopełnienia formalności przed ich rozpoczęciem.

Thomas Edison powiedział "Nie przepracowałem ani jednego dnia w swoim życiu. Wszystko co robiłem, to była przyjemność". Życzę aby w przyszłości także i Państwo mogli podpisać się pod tym stwierdzeniem.

Regulamin i instrukcje praktyk:

Druki do pobrania:

Kontakt

Koordynator ds. praktyk: dr Edyta Drajska
T: +48 58 348 64 39
e-mail: Edyta.Drajska@zie.pg.edu.pl

Zaliczenie odbytych praktyk

Zaświadczenie o odbytej praktyce wraz z dzienniczkiem należy dostarczyć do dziekanatu osobiście lub mailowo: dziekanat@zie.pg.gda.pl