• Dziekan
 • Profesor uczelni
 • Prodziekan ds. nauki
 • Profesor uczelni
 • Prodziekan ds. organizacji studiów
 • Profesor uczelni
 • Prodziekan ds. współpracy i rozwoju
 • Profesor uczelni
 • Prodziekan ds. studenckich
 • Adiunkt
Dyrektor Administracyjny Wydziału
 • Kierownik katedry
 • Profesor
 • Kierownik katedry
 • Profesor uczelni
 • Kierownik katedry
 • Profesor uczelni
 • Kierownik katedry
 • Profesor uczelni
 • Kierownik katedry
 • Profesor uczelni
 • Kierownik katedry
 • Profesor uczelni
 • Kierownik katedry
 • Profesor uczelni
 • Kierownik katedry
 • Profesor uczelni
 • Kierownik katedry
 • Profesor uczelni ze stop. nauk. dr
 • Kierownik zakładu
 • Profesor
Kierownik samodzielnej sekcji
 • Zastępca kier. katedry
 • Profesor uczelni
 • Zastępca kier. katedry
 • Profesor uczelni
 • Zastępca kier. katedry
 • Adiunkt
 • Zastępca kier. katedry
 • Adiunkt
 • Zastępca kier. katedry
 • Adiunkt
 • Zastępca kier. katedry
 • Adiunkt
 • Zastępca kier. katedry
 • Adiunkt
Profesor uczelni
Profesor uczelni
Profesor uczelni
Profesor uczelni
Profesor uczelni ze stop. nauk. dr
Profesor uczelni ze stop. nauk. dr
Profesor uczelni ze stop. nauk. dr
Profesor uczelni ze stop. nauk. dr
 • Adiunkt
 • Główny specjalista
Główny specjalista ds. innowacji i rozwoju
Główny specjalista
Główny specjalista
Specjalista
Specjalista
Specjalista
Samodzielny referent administracyjny
Samodzielny referent techniczny
Samodzielny grafik
Samodzielny referent administracyjny
Samodzielny referent ekonomiczny
Samodzielny referent administracyjny
Samodzielny referent
Samodzielny referent administracyjny
Samodzielny referent techniczny
Samodzielny referent techniczny
Samodzielny referent administracyjny
Samodzielny referent techniczny
Samodzielny referent administracyjny
Główny specjalista ds.planowania
Kierownik dziekanatu
Pracownik gospodarczy
Pracownik gospodarczy
Pracownik gospodarczy
Pracownik gospodarczy
Pracownik gospodarczy
Pracownik gospodarczy
Pracownik gospodarczy
Referent administracyjny
Pracownik gospodarczy
Pracownik gospodarczy
Pracownik gospodarczy