W kierunku znaczącej i uniwersalnej łączności oraz przyspieszonej zrównoważonej transformacji cyfrowej w celu osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-05-08

W kierunku znaczącej i uniwersalnej łączności oraz przyspieszonej zrównoważonej transformacji cyfrowej w celu osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju

KIwZ
16te seminarium Katedry Informatyki w Zarządzaniu w roku akademickim 2023/24 odbędzie się 09.05.2024 roku w godzinach 11:30-12:30 w sali 103/104, budynek Wydziału Zarządzania i Ekonomii. Prezentację pod tytułem "W kierunku znaczącej i uniwersalnej łączności oraz przyspieszonej zrównoważonej transformacji cyfrowej w celu osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju" przedstawi Pan Jarosław K. Ponder, Szef Biura International Telecommunication Union (ITU) na Europę.

TYTUŁ: W kierunku znaczącej i uniwersalnej łączności oraz przyspieszonej zrównoważonej transformacji cyfrowej w celu osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju

PRELEGENT:  Jarosław K. Ponder, Szef Biura International Telecommunication Union (ITU) na Europę

MIEJSCE:  s. 103/104, Wydział Zarządzania i Ekonomii

TERMIN: 09.05.2024, 11:30-12:30

JĘZYK: angielski

STRESZCZENIE

Świat staje się coraz bardziej cyfrowy, co coraz bardziej naraża nas na ogromne obietnice i zagrożenia związane z technologiami cyfrowymi. Osiągnięcie powszechnej i znaczącej łączności cyfrowej – możliwości korzystania przez każdego z bezpiecznego, satysfakcjonującego, wzbogacającego, produktywnego i niedrogiego doświadczenia online – ma kluczowe znaczenie dla umożliwienia transformacji cyfrowej i osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju. W ramach wdrażania planu działania Sekretarza Generalnego ONZ dotyczącego współpracy cyfrowej Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny, Biuro Wysłannika Sekretarza Generalnego ONZ ds. Technologii i ich partnerzy ustalili zestaw celów aspiracyjnych na rok 2030, aby pomóc w ustaleniu priorytetów interwencji, monitorować postępy, oceniać skuteczność polityki i pobudzać wysiłki na rzecz osiągnięcia powszechnej i znaczącej łączności do końca dekady. Spotkanie to będzie okazją do bliższego przyjrzenia się obecnym trendom, a także wskazania kilku szans i wyzwań, przed którymi stoją zainteresowane strony na poziomie krajowym, regionalnym i globalnym, uwalniając jednocześnie potencjał cyfrowy na rzecz rozwoju.

BIOGRAFIA

Jarosław K. Ponder jest Szefem Biura International Telecommunication Union (ITU) na Europę, reprezentującego ITU w Europie i kierującego działaniami, projektami, inicjatywami i grupami ekspertów skierowanymi do 46 krajów Regionu Europy. Jego portfolio obejmuje Inicjatywy Regionalne dla Europy, zaprojektowane przez państwa członkowskie Europy i koncentrujące się na infrastrukturze ICT, cyfryzacji, włączeniu cyfrowym, dostępności, innowacjach i cyberbezpieczeństwie. Jarosław K. Ponder zarządzał licznymi projektami, działaniami i inicjatywami na poziomie krajowym, regionalnym i międzynarodowym. Brał wiodące role na wielu międzynarodowych konferencjach i szczytach dotyczących innowacji ICT i rozwoju ekosystemu ICT, społeczeństwa informacyjnego oraz postępu gospodarki cyfrowej na świecie, ustalając strategie i zapewniając ich terminową realizację. W swojej karierze zawodowej piastował oficjalne stanowiska w sektorze publicznym i wniósł znaczący wkład w projekty legislacyjne, które miały wpływ na politykę publiczną. Jarosław K. Ponder pracuje dla ITU od 2004 roku, zajmując różne stanowiska w Sekretariacie Generalnym, Biurze Rozwoju Telekomunikacji i Przedstawicielstwie Regionalnym, zajmując się złożonością rozwoju społeczeństwa informacyjnego i transformacji cyfrowej na poziomie krajowym, regionalnym i międzynarodowym, w tym na poziomie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jarosław K. Ponder został mianowany dyrektorem Biura ITU na Europę w 2017 r. Przez kilka lat zarządzał pracami ITU w procesie World Summit of the Information Society (WSIS) Organizacji Narodów Zjednoczonych, ustanawiając coroczne Forum WSIS, nagrody WSIS, inwentaryzację WSIS i inne. Na swoim obecnym stanowisku ustanowił kilka formalnych mechanizmów koordynacyjnych i ułatwiających pracę agencji ONZ na rzecz postępu transformacji cyfrowej na poziomie krajowym i regionalnym.

12 wyświetleń