49. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-06-06

49. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

okpwp
Celem Konkursu jest inspirowanie do opracowania i upowszechniania rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo i warunki pracy. Do konkursu można zgłaszać nie tylko wdrożone w przedsiębiorstwach rozwiązania techniczne, technologiczne oraz organizacyjne, ale także opracowania naukowe dotyczące problematyki bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy, w tym rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe (lub publikacje).

Zapraszamy zatem do udziału w konkursie nie tylko pracowników naukowych, którzy w swoich pracach podejmują tematykę konkursową, a również studentów, którzy jeszcze przed rozpoczęciem pracy zawodowej interesują się tematyką bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Ochrona człowieka w środowisku pracy, jego zdrowia i życia jest szczególną wartością. Zależy nam więc na pozyskaniu na konkurs jak największej liczby wniosków dotyczących rozwiązań technicznych, organizacyjnych lub edukacyjnych, aby móc wyłonić najlepsze projekty i wesprzeć ich wdrożenie w praktyce. Prace można zgłaszac do 10 lipca br. Materiały informacyjne konkursu można pobrać ze strony internetowej.

Wszelkie pytania związane z konkursem proszę kierować na adres mailowy konkurs@ciop.pt

Sekretariat konkursu prowadzi Centralny lnstytut Ochrony Pracy - Państwowy lnstytut Badawczy.

11 wyświetleń