Nagrody za prace naukowe | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-02-27

Nagrody za prace naukowe

Bydgoszcz
Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski ogłasza konkurs na najlepszą pracę dyplomową (licencjacką, inżynierską, magisterską, doktorancką) o Bydgoszczy. Jeśli Twoja praca porusza problematykę związaną z Bydgoszczą i współgra z aktualnymi potrzebami miasta, wyślij ją do nas. Na autorów najlepszych prac (i ich promotorów) czekają nagrody pieniężne.

Czekamy na prace dyplomowe, które zostały obronione w roku akademickim 2021/2022, tj. od 1.10.2021 do 31.12.2022. Muszą one dotyczyć problematyki związanej z naszym miastem, w szczególności: promocji, gospodarki lokalnej, kultury i sztuki, tradycji i tożsamości miasta, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, transportu oraz innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju miasta.

Prace są oceniane i nagradzane w dwóch kategoriach:

·         prace magisterskie i doktorskie

I miejsce - 7 tys. zł brutto;
II miejsce – 5 tys. zł brutto;
III miejsce – 3 tys. zł brutto

·         prace inżynierskie i licencjackie

I miejsce - 5 tys. zł brutto;
II miejsce – 3 tys. zł brutto;
III miejsce – 2 tys. zł brutto.

Nagrodę w wysokości 1,5 tys. zł otrzymają również promotorzy prac, które zajmą pierwsze miejsca. Pracę do konkursu zgłasza jej autor. Należy dostarczyć ją osobiście lub wysłać wraz z kompletem dokumentów zgłoszeniowych na adres: Biuro Komunikacji Społecznej, Urząd Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz z dopiskiem: „Konkurs na pracę naukową”. Termin zgłaszania prac upływa 30 kwietnia 2023 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Bydgoszczy).

Dokumenty do pobrania:
•    regulamin wraz z kartą zgłoszeniową, oświadczeniem o przetwarzaniu danych i informacją RODO

__________________________________________________

Dotychczas przeprowadzono jedenaście edycji konkursu.

Więcej szczegółów

31 wyświetleń