32. Konferencja SKN "Człowiek i jego środowisko" | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-01-27

32. Konferencja SKN "Człowiek i jego środowisko"

UJK
Centrum Nauki i Kultury UJK zaprasza do uczestnictwa w interdyscyplinarnej 32. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko” pod patronatem JM Rektora UJK w Kielcach prof. dr. hab. Stanisława Głuszka

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń w zakresie prowadzonych badań naukowych i integracja studenckiego środowiska naukowego. Zapraszamy członków Studenckich Kół Naukowych, studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz słuchaczy szkół doktorskich.

Wystąpienia można zgłaszać w ramach trzech sekcji:

Sekcja I obejmująca następujące dziedziny:

- nauki humanistyczne,

- nauki społeczne,

- nauki teologiczne,

- sztukę.

Sekcja II  obejmująca następujące dziedziny:

- nauki ścisłe i przyrodnicze,

- nauki medyczne i nauki o zdrowiu,

- nauki rolnicze,

- nauki inżynieryjno-techniczne,

Sekcji posterowej – wszystkie dziedziny nauki

Konferencja odbędzie się w terminie 20–21 kwietnia 2023 r. w Kielcach przy ul. Uniwersyteckiej 17 (budynek wydziału Humanistycznego UJK).

Komitet Honorowy

dr hab. inż. Barbara Gawdzik, prof. UJK, Prorektor ds. Kształcenia 

dr Marek Stachurski

Komitet Naukowy

Przewodniczący:           dr hab. Artur Zieliński, prof. UJK

Wiceprzewodnicząca:   dr hab. Paulina Forma, prof. UJK

Sekretarz:                      dr Tomasz Łączek, dr Michała Stachura

Członkinie:                   dr Joanna Rogalska, dr Aneta Węgierek-Ciuk

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący:           dr hab. Stanisław Cygan, prof. UJK

Wiceprzewodniczący:   mgr Marcin Walczak, dr Marcin Szplit

Sekretarz:                      dr Janusz Krywult, mgr Marzena Sochacka

Członkowie:                  Mateusz Pawlusiński, Paweł Kwiecień

INFORMACJA O WARUNKACH UCZESTNICTWA

Termin i miejsce dostarczenia zgłoszeń (osobiście lub pocztą elektroniczną - skany druków w formacie PDF)

  • 24.03.2023 r.
  • Centrum Nauki i Kultury UJK w Kielcach, ul. Śląska 15A, pok. nr 8, 25-369 Kielce lub na adres: sekretariatkskn@ujk.edu.pl

Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji powinno zawierać:

  1. Wypełniony druk zgłoszenia uczestnictwa (Załącznik 1 lub 2),
  2. Oświadczenia studenta dotyczące przetwarzania danych osobowych (Załącznik 3),
  3. Plik z pracą (nazwany według schematu: Nazwisko.Imię.NazwaKoła.pdf, np. Kowalski. Jan.SKNGeografów.pdf) lub wydruk referatu (napisanego według wzoru i zgodnie z wymogami redakcyjnymi – Załącznik nr 4) albo plakat w wersji elektronicznej w formacie PDF (jedna strona formatu A1 lub A0) po korekcie opiekuna naukowego,
  4. Opinię opiekuna naukowego pracy (Załącznik nr 5),
  5. Dowód wpłaty za udział w konferencji.

Druki zgłoszenia uczestnictwa oraz pozostałe niezbędne informacje znajdują się na stronie: https://ujk.edu.pl/druki_32_kskn.html

Językami konferencji są polski i angielski.

Prace niespełniające wymogów zawartych w załącznikach, nie będą przyjęte do zaprezentowania podczas konferencji.

Organizator wprowadza limit 5 referatów i 2 posterów zgłaszanych przez członków jednego studenckiego koła naukowego. Ponadto student może być autorem lub współautorem jednej pracy. Grupę reprezentującą jedno Koło stanowić może maksymalnie 8 studentów i opiekun. Autorami jednej pracy mogą być co najwyżej 2 osoby.

Koszty uczestnictwa w konferencji oraz wydania publikacji zostały przedstawione w tabeli.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji w terminie po 15.04.2023r. wpłata nie podlega zwrotowi. Opłata za publikację również nie jest zwracana w przypadku odrzucenia tekstu przez Radę Naukową lub recenzenta z powodu nieuzupełnienia braków i nie naniesienia poprawek.

 

Opłata konferencyjna

Opłata za publikację

Udział w konferencji + publikacja

Student UJK w Kielcach

50 zł

50 zł

100

Student z innej uczelni

50 zł

100 zł

150

Opiekunowie

0 zł

 

Opłatę konferencyjną należy wpłacić do 24 marca 2023 r. na konto:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Millenium Bank

31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

Jako tytuł przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę konferencji: 32. KSKN „Człowiek i jego środowisko”.

INFORMACJA O KONKURSIE W RAMACH KONFERENCJI STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH „CZŁOWIEK I JEGO ŚRODOWISKO”

Podczas konferencji zostaną wyłonieni autorzy najlepszych prezentacji.

Regulamin konkursu oraz skład Komisji znajduje się na stronie: https://www.ujk.edu.pl/webujk/resources/2023/styczen/KSKN-REGULAMIN-KONKURSU.pdf

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA PRACY DO REDAKCJI W CZASOPIŚMIE ELEKTRONICZNYM „Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego UJK w Kielcach”

W przypadku osób publikujących po raz pierwszy warunkiem opublikowania pracy jest utworzenie do dnia 24.03.2023 r. własnego konta na Uczelnianej Platformie Czasopism UJK w Kielcach: https://www.ujk.edu.pl/wydawnictwo/, następnie umieszczenie pliku z artykułem zgodnie z instrukcjami dotyczącymi autorów publikacji. Skrócona instrukcja znajduje się w załączniku na stronie: https://www.ujk.edu.pl/webujk/resources/2023/styczen/KSKN-WYMOGI-REDAKCYJNE.pdf Konieczne jest naniesienie wszystkich zmian i poprawek, zawartych w recenzji. Decyzja, dotycząca publikacji artykułu, podejmowana jest przez recenzentów oraz Radę Naukową czasopisma.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Sekretarzem Konferencji (od poniedziałku do piątku w godzinach 1100 – 1500):

Centrum Nauki i Kultury UJK

mgr Marzena Sochacka

e-mail: sekretariatkskn@ujk.edu.pl

telefon: (41) 349-78-95

Więcej informacji

280 wyświetleń