#TransferDay | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Treść strony

#TransferDay

 
 

 

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, międzynarodowy projekt promujący świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw, jest organizowany od 2008 roku w 180 krajach świata.

W roku 2021 Politechnika Gdańska wraz z podmiotami zaprzyjaźnionymi organizuje w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości szczególne wydarzenie pod nazwą #TransferDay.

#TransferDay poświęcony jest zagadnieniom związanym z przekazaniem firmy kolejnym pokoleniom. #TransferDay organizowany jest w ramach międzynarodowego projektu INBETS+ (Innovative business transfers in the BSR +)*, w którym wypracowywane są modele sukcesji i upowszechniane dotychczasowe doświadczenia przedsiębiorców w tym obszarze.

 

Spotkajmy się 9 listopada na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej!

ul. Traugutta 79 Gdańsk, Audytorium 007

 

 

Agenda Transfer Day

 

Formularz rejestracyjny

Liczba uczestników ograniczona do 60 osób.

 

Informacja na temat przetwarzania danych przez PG (RODO)

 

*Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego w latach 2014-2020.

 

 

Chcesz wiedzieć więcej, skontaktuj się z organizatorem lub partnerami:

 

Politechnika Gdańska:

- kontakt: dr Aniela Mikulska, aniela.mikulska@zie.pg.gda.pl lub +48 502 748 344

 

Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k.: 

- kontakt: Ewelina Sobolewska -ewelina.sobolewska@gwlaw.pl lub +48 500 587 126

ZAPRASZAMY!