Cel
Celem publikacji monografii w wersji online jest rozpowszechnienie wyników badań naukowych prowadzonych przez pracowników Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (i/lub osób związanych z WZIE PG).

Informacje ogólne
•    Zgłaszającymi Autorami mogą być pracownicy WZIE PG lub doktoranci WZIE PG.  
•    Zakres tematyczny nie jest ograniczony, przy czym preferowane są monografie z obszaru: ekonomii, zarządzania, finansów, statystyki, prawa. Mogą być to zarówno opracowania teoretyczne, jak i empiryczne.  

Odpowiedzialność autorów i prawa autorskie
•    W serii "Monografie" mogą zostać jedynie opublikowane monografie, do których pełne prawa autorskie ma/mają Autor/Autorzy opracowania lub zostały one przekazane przez Autorów monografii na rzecz Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechnik Gdańskiej.  
•    W wypadku opublikowania monografii w wersji papierowej przez określone wydawnictwo, Autorzy opracowania są w pełni odpowiedzialni za uzyskanie zgody tego wydawnictwa na opublikowanie jej w formie elektronicznej na stronie WZIE PG. 
•    Za przekazanie przez Autorów opracowania praw autorskich na rzecz WZIE PG odpowiada osoba zgłaszająca monografię do publikacji w wersji online. 
•    Autorzy mają do wyboru dwa rodzaje umów: 
     • Nieodpłatne udostępnienie praw (Autor nie pobiera wynagrodzenia, zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody WZIE PG na wykorzystanie utworu na licencji Creative Commons CC BY-NC-ND (podsumowanie, pełna treść licencji) - wzór umowy.  
     • Nieodpłatne przeniesienie praw (Autor nie pobiera wynagrodzenia, WZIE PG przejmuje prawa majątkowe Autora zobowiązując się do udostępniania utworu na licencji Creative Commons CC BY-NC-ND (podsumowanie, pełna treść licencji) - wzór umowy. 

Zgłoszenia
•    Prace powinny być zgłaszane w formacie PDF.   
•    Zgłoszenia proszę wysyłać na adres: pb@zie.pg.gda.pl (osoba odpowiedzialna - Błażej Prusak).  
•    Zgłoszenie powinno zawierać: (1) sformatowany w PDF manuskrypt oraz (2) imię
i nazwisko wraz z adresem email osoby do kontaktu.  
Wymogi edycyjne
•    Nie ma ograniczeń co do objętości monografii (liczba stron). Ich rozmiar powinien jednak umożliwiać szybkie ściągnięcie pliku ze strony WWW.  
•    Jeżeli monografia została opublikowana w formie papierowej to odpowiadająca jej wersja online powinna być z nią zgodna. 
•    Zaleca się, aby przekazany do publikacji w wersji online plik zawierał meta dane, tj. imię
i nazwisko autora, tytuł oraz słowa kluczowe.