Kierownik projektu:

dr hab. Joanna Wolszczak – Derlacz, prof. nadzw. PG

jwo@zie.pg.gda.pl

Adres:

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Politechnika Gdańska

ul.Traugutta 79, 80-233 Gdańsk, Poland