Kierownik projektu:

dr hab. Joanna Wolszczak – Derlacz, prof. PG  jwo@zie.pg.gda.pl

Wykonawcy:

dr hab. inż.  Aleksandra Parteka, prof. PG    aparteka@zie.pg.gda.pl

dr Dagmara Nikulin    dnikulin@zie.pg.gda.pl

mgr inż. Sabina Szymczak     sabina.szymczak@pg.edu.pl