Digital transformation
 • E-business    
 • Global Digital Transformation    
 • Informatization Strategies    
 • Informatyka ekonomiczna    
 • Infrastruktura IT przedsiębiorstw    
 • IT Project Management in Business    
 • Managing Enterprise IT Infrastructure and Security    
 • Projekty w przedsiębiorstwie    
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji    
 • Zarządzanie infrastrukturą informatyczną    
 • Zarządzanie projektami  
 • Zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie   
 • Zarządzanie zasobami IT w przedsiębiorstwie  
Ergonomics and design
 • Ergonomia i ochrona pracy    
 • Ergonomia pracy umysłowej    
 • Human-computer Interaction    
 • Komputerowe wspomaganie projektowania    
 • Organizacja procesów pracy    
 • Podstawy projektowania i grafika inżynierska    
 • Zarządzanie eksploatacją systemów technicznych    
Information systems
 • Bazy danych    
 • Business Intelligence  
 • Communication in Companies (IT Tools)  
 • Data Mining    
 • Data Mining in Business    
 • Decision Analysis    
 • Elementy programowania    
 • ICT in Management        
 • Information Systems Management    
 • Informatyka w zarządzaniu    
 • Integrated Enterprise Information Systems    
 • Introduction to Data Mining    
 • Multimedia Business Presentation    
 • Presentation Technologies    
 • Środowiska baz danych (wybieralny)
 • Systemy ekspertowe w biznesie    
 • Systemy informatyczne przedsiębiorstw / Enterprise Information Systems    
 • Technologie informatyczne w zarządzaniu zespołami    
 • Technologie multimedialne i internetowe    
 • Technologie zespołów IT    
 • Web Intelligence and its Applications