Zdalne formy zajęć

Niektórzy wykładowcy będą udostępniali zajęcia w różnych zdalnych formach (eNauczanie, Maile, Moodle,  itp.) Uprzejmie prosimy starostów, aby przekazywali te informacje wszystkim studentom z grupy.