Nasz Wydział przyjęty w poczet stowarzyszenia CEEMAN

Dnia 24.10.2016 r. Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej został przyjęty w poczet członków CEEMAN, czyli Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Zarządzania w Dynamicznych Społeczeństwach, którego głównym celem jest rozwój edukacji w zakresie zarządzania.

CEEMAN powstał w 1993 roku z myślą o rozwoju jakości procesów zarządzania w gospodarkach państw Europy Środkowej i Wschodniej. Teraz jest to globalna sieć instytucji licząca ponad 210 członków instytucjonalnych i indywidualnych z ponad 50 krajów z Europy, Ameryki Północnej, Ameryki Łacińskiej, Afryki i Azji.

CEEMAN sprzyja poprawie jakości procesów zarządzania i procesów zmian poprzez rozwój edukacji, badań, doradztwa, informacji, wsparcia sieciowego i innych powiązanych usług dla instytucji rozwoju zarządzania i korporacji działających w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Jego holistyczne podejście do zjawiska zmian i przywództwa oparte jest innowacyjności, kreatywności i poszanowaniu dla wartości kulturowych.

Członkostwo w CEEMAN da Wydziałowi Zarządzania i Ekonomii możliwość czerpania z tych doświadczeń oraz korzystania z usług tej rozległej globalnej sieci, a co najważniejsze pozwoli na poddanie się międzynarodowej akredytacji instytucjonalnej stowarzyszenia- IQA.

Gdansk University Welcome Oct2016.pdf