Jean Monnet Chair Workshop on Income and Wealth Inequalities “Measurement in practice”

Dlaczego podobni pracownicy mają zróżnicowane zarobki (np. luka płacowa pomiędzy kobietami i mężczyznami, imigrantami a pracownikami lokalnymi)? Które składniki dochodu i majątku w największym stopniu przyczyniają się do nierówności? Badacze (doktoranci, pracownicy naukowi), którzy chcieliby dowiedzieć się więcej o ekonometrii i metodach statystycznych wykorzystywanych w analizie nierówności, w tym także o najnowszych technikach dekompozycji, są zaproszeni na bezpłatne, (ale intensywne) jednodniowe warsztaty.

Termin: 28 czerwca 2018, 9.00 – 12.30

Miejsce: Wydział Zarządzania i Ekonomii PG, sala 202

Zakres tematyczny

  • dochód i bogactwo: dekompozycja miar nierówności oraz polaryzacja
  • ekonometryczne metody dekompozycji dochodów i bogactwa
  • wprowadzenie do „statistical matching “ -- łączenie danych z ankiet w celu wspólnej analizy dochodów, konsumpcji i dobrobytu

Prowadzący:

Informacje dodatkowe:

  • Warsztaty są bezpłatne, będą się odbywały w języku angielskim
  • Warsztaty będą prowadzone, jako laboratoria komputerowe, wymagana jest podstawowa znajomość programu STATA (i/lub R)
  • Liczba uczestników jest ograniczona, zgłoszenia droga mailową na adres Joanna Wolszczak-Derlacz: jwo@zie.pg.gda.pl do 21 czerwca 2018 (z krótkim biogramem)