Uwaga!

Studenci I semestru studiów II stopnia na Wydziale ZIE, którzy studia I stopnia ukończyli w semestrze zimowym 2017/2018 również na WZIE, a pobierali stypendium socjalne bądź specjalne, mogą ubiegać się o przedłużenie stypendium.

Wystarczy dostarczyć do WKS:
-nowy wniosek wygenerowany na mojaPG (wniosek ten należy czytelnie podpisać wraz z datą jego złożenia w WKS)
-załącznik 8i lub 8j wydrukowany z Regulaminu dotyczącego stypendium,
-oświadczenie, iż sytuacja materialna nie uległa zmianie - Oświadczenie piszecie samodzielnie i czytelnie podpisujecie (nie ma wzoru oświadczenia).

Wszystkie dokumenty muszą być KOMPLETNE i w KOSZULKACH.

W przypadku zmiany sytuacji mającej wpływ na przyznanie stypendium, należy dołączyć odpowiednie dokumenty zgodnie z Regulaminem Pomocy Materialnej.

Osoby, które spadły z 7 semestru, a chcą dalej otrzymywać stypendium muszą dostarczyć podanie o przedłużenie okresu wypłaty - podanie również piszecie samodzielnie i czytelnie podpisujecie (nie ma wzoru).

 

 


 

Przydatne linki:
Regulamin: https://pg.edu.pl/documents/10742/afadbfae-5b1a-43af-9b7a-7fc3452fca4e
Instrukcja korzystania z eStypendia dla studentów: https://pomoc.pg.edu.pl/stypendia-studenckie/