AKADEMIKI

Wyniki : http://pg.edu.pl/documents/10742/0accd1d6-0ae0-4ef4-a711-c95637ab7ef4

II etap
7 czerwca 2017 r. – składanie odwołań dot. przyznania miejsca w domu studenckim w WKS ZIE
9 czerwca 2017 r. - publikacja wyników rozpatrzonych odwołań http://pg.edu.pl/documents/10742/141aee3b-e9c2-4d6c-a456-eb3c95d052e2

III etap (dla nowoprzyjętych studentów)
20 lipca – 3 sierpnia 2017 r. – składanie wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim.
8 sierpnia 2017 r. – publikacja wyników rozpatrzonych wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim.

IV etap
9 sierpnia – 18 sierpnia 2017 r. – składanie odwołań dot. przyznania miejsca w domu studenckim.
21 sierpnia 2017 r. - publikacja wyników rozpatrzonych odwołań o przyznanie miejsca w domu studenckim.

V etap
3 lipca – 1 września 2017 r. – składanie wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim w Odwoławczej Komisji Stypendialnej.
8 września 2017 r. – publikacja wyników rozpatrzonych wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim dla osób, które w poprzednich etapach otrzymały niepreferowany numer domu studenckiego.
15 września 2017 r. – publikacja wyników rozpatrzonych wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim dla osób, które nie ubiegały się lub nie otrzymały miejsca w domu studenckim w poprzednich etapach.

 

Dyżury WKS ZIE w roku akademickim 2016/2017 zostały zakończone.
Zapraszamy w październiku.